Centrálny register zmlúv

Obec Horná Kráľová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2024
Nájomná zmluva
Sára Tóthová 2024
80,00 € Obec Horná Kráľová Sára Tóthová
4. Júl 2024
Nájomná zmluva
SČK 2024
0,00 € Obec Horná Kráľová SČK
3. Júl 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obce a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
24/17/054/81
113,04 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Horná Kráľová
3. Júl 2024
Nájomná zmluva
Zuzana Sláviková 2024
15,00 € Obec Horná Kráľová Zuzana Sláviková
3. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
7/2024
500,00 € Obec Horná Kráľová Miestny odbor Matice slovenskej Horná Kráľová
2. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
8/2024
100,00 € Obec Horná Kráľová Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Hornej Kráľovej
27. Jún 2024
Príkazná zmluva
53/VO/01/2024/EL-KS
50,00 € Komunál – Servis, s.r.o. KFC Horná Kráľová
26. Jún 2024
Príkazná zmluva
18/VO/01/2024/EL-KS
500,00 € Komunál – Servis, s.r.o. Obec Horná Kráľová
25. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rozpočtový rok 2024
Monika o.z. 2024
6 446,22 € Obec Horná Kráľová Monika o.z.
20. Jún 2024
Zmluva o dodávke plynu
5151174314
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Horná Kráľová
20. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 231986 08U02
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 231986 08U02
0,00 € Environmentálny fond Obec Horná Kráľová
18. Jún 2024
Nájomná zmluva
Viera Kališová 2024
15,00 € Obec Horná Kráľová Viera Kališová
17. Jún 2024
Nájomná zmluva
Erika Straňáková 2024
15,00 € Obec Horná Kráľová Erika Straňáková
17. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK
Zmluva č. 1165/2024/OSČ
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Horná Kráľová
17. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 01/2024
LORIME GARDEN s.r.o. Dodatok č. 1
221 097,60 € LORIME GARDEN s.r.o. Obec Horná Kráľová
14. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
6/2024
3 000,00 € Obec Horná Kráľová Futbalový klub KFC Horná Kráľová
30. Máj 2024
Nájomná zmluva
Andrea Rábeková 2024
545,00 € Obec Horná Kráľová Andrea Rábeková
24. Máj 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy a zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
Západoslovenská distribučná, a. s. 2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Základná škola s materskou školou
23. Máj 2024
Nájomná zmluva
Oľga Mitašová 2024
80,00 € Obec Horná Kráľová Oľga Mitašová
22. Máj 2024
Hromadná licenčná zmluva
VP/24/00818/001
0,00 € SOZA Obec Horná Kráľová