Centrálny register zmlúv

Obec Mad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
MAD 984/63/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Mad
11. Máj 2023
Opakovaná nájomná zmluva č. 09/2023
MAD 986/63/2023
0,00 € Obec Mad Martin Pónya
11. Máj 2023
Zmluva na poskytnutie služby
MAD 989/63/2023
0,00 € A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. Obec Mad
30. Máj 2023
Dodatok č. 13 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu zo dňa 22.12.2009
MAD 1038/63/2023
0,00 € Mesto Dunajská Streda Obec Mad
31. Máj 2023
Opakovaná nájomná zmluva č. 10/2023
MAD 1041/63/2023
0,00 € Obec Mad Eva Miklósová
26. Júl 2022
Nájomná zmluva o prenájme stanov a setu lavíc 11/2022
11/2022
15,00 € Benjamin Kántor Obec Mad
8. Jún 2022
Nájomná zmluva o prenájme stanov a setu lavíc 1/2022
1/2022
20,00 € Erika Bíróová Obec Mad
22. Jún 2022
Príkazná zmluva
22/VO/07/2021/POI
20,00 € Združenie miest a obcí Žitného ostrova - ZMOŽO Obec Mad
12. September 2022
Nájomná zmluva o prenájme stanov a setu lavíc 16/2022
16/2022
20,00 € Adrián Olláry Obec Mad
22. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mad - Cintorín Mad
A/55/2022
20,00 € Alfréd Bartalos Obec Mad
22. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mad - Cintorín Mad
B/8/2022
20,00 € Amália Bernáth Obec Mad
22. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mad - Cintorín Mad
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mad - Cintorín Mad
20,00 € Amália Bernáth Obec Mad
22. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mad - Cintorín Mad
A/221/2022
20,00 € Margita Bartalosová Obec Mad
22. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mad - Cintorín Mad
B/112/2022
20,00 € Edita Bebiaková, Ing. Obec Mad
22. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mad - Cintorín Mad
B/126/2022
20,00 € Dezider Németh Obec Mad
22. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mad - Cintorín Mad
A/51/2022
20,00 € Edita Csibová Obec Mad
22. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mad - Cintorín Mad
A/155/2022
20,00 € Ernest Sátor Obec Mad
22. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mad - Cintorín Mad
B/84/2022
20,00 € Juraj Gal Obec Mad
22. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mad - Cintorín Mad
B/130/2022
20,00 € Gabriel Kovács Obec Mad
22. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mad - Cintorín Mad
B/152/2022
20,00 € Gabriel Kovács Obec Mad