Centrálny register zmlúv

Obec Mad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
MAD 984/63/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Mad
11. Máj 2023
Opakovaná nájomná zmluva č. 09/2023
MAD 986/63/2023
0,00 € Obec Mad Martin Pónya
11. Máj 2023
Zmluva na poskytnutie služby
MAD 989/63/2023
0,00 € A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. Obec Mad
30. Máj 2023
Dodatok č. 13 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu zo dňa 22.12.2009
MAD 1038/63/2023
0,00 € Mesto Dunajská Streda Obec Mad
31. Máj 2023
Opakovaná nájomná zmluva č. 10/2023
MAD 1041/63/2023
0,00 € Obec Mad Eva Miklósová
7. Jún 2023
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve - poistenie majetku č. 11-4252822
MAD 1066/63/2023
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Obec Mad
14. Jún 2023
Opakovaná nájomná zmluva č. 11/2023
MAD 1099/63/2023
0,00 € Obec Mad Lelkes Márk
6. Október 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - č. obj. 1-805773745755
MAD 63/2023-1407/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Mad
6. Október 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - č. obj. 1-805773177797
MAD 63/2023-1408/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Mad
9. Október 2023
Opakovaná nájomná zmluva č. 17/2023
OcÚ Mad 63/2023-1412/2023
0,00 € Obec Mad Vargová Erika
9. Október 2023
Opakovaná nájomná zmluva č. 12/2023
OcÚ Mad 63/2023-1415/2023
0,00 € Obec Mad Farkas Zoltán
9. Október 2023
Opakovaná nájomná zmluva č. 13/2023
OcÚ Mad 63/2023-1416/2023
0,00 € Obec Mad Pápaiová Eva
9. Október 2023
Opakovaná nájomná zmluva č. 14/2023
OcÚ Mad 63/2023-1417/2023
0,00 € Obec Mad Jurigová Viera
9. Október 2023
Zmluva o pripojení k informačného systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
OcÚ Mad 63/2023-1399/2023
0,00 € DataCentrum Obec Mad
10. Október 2023
Opakovaná nájomná zmluva č. 15/2023
OcÚ Mad 63/2023-1413/2023
0,00 € Obec Mad Irena Györeová
10. Október 2023
Nájomná zmluva o prenájme stanov a setu lavíc č. 02/2023
OcÚ Mad 63/2023-1423/2023
0,00 € Obec Mad Oros Ivan
10. Október 2023
Nájomná zmluva o prenájme stanov a setu lavíc č. 03/2023
OcÚ Mad 63/2023-1424/2023
0,00 € Obec Mad Olláry Adrián
10. Október 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/01/19254/12
OcÚ Mad 63/2023-1425/2023
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Mad
11. Október 2023
Opakovaná nájomná zmluva č. 16/2023
OcÚ Mad 63/2023-1414/2023
0,00 € Obec Mad Patrícia Kányová
12. Október 2023
Kúpna zmluva
OcÚ Mad 63/2023-1394/2023
0,00 € Obec Mad SNN spol. s r.o.