Centrálny register zmlúv

Obec Pochabany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZBA11122015160
2/2024
0,00 € Obec Pochabany ENVI-PAK, a.s.
5. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
1/2024
0,00 € PROGRANT,s.r.o. Obec Pochabany
20. December 2023
Dodatok č. 12 k Zmluve číslo 77016
20/2023
0,00 € Borina Ekos s.r.o. Obec Pochabany
13. December 2023
Zmluva o zabezpečení spätného zberu použiteľného textilu.
19/2023
0,00 € EKOCHARITA, o.z. Obec Pochabany
22. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
18/2023
0,00 € Jaroslav Oravec Obec Pochabany
22. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
17/2023
0,00 € František Gešnábel Obec Pochabany
22. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
16/2023
0,00 € Mária Drozdová Obec Pochabany
8. November 2023
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ.
15/2023
24,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Pochabany
1. Október 2023
Dohoda č. 23/09/010/82
14/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Obec Pochabany
19. September 2023
Zmluva o zabezpečení spätného zberu použiteľného textilu.
12/2023
0,00 € Obec Pochabany EKOCHARITA, o.z.
19. September 2023
Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa.
13/2023
1 493,10 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Pochabany
20. Jún 2023
Zmluva o manažmente projektu.
10/2023
0,00 € Ekologické a inovačné centrum o.z. Obec Pochabany
20. Jún 2023
Zmluva o manažmente projektu.
10/2023
0,00 € Ekologické a inovačné centrum o.z. Obec Pochabany
20. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pochabany.
11/2023
400,00 € ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Pochabanoch Obec Pochabany
17. Máj 2023
Servisná zmluva.
09/2023
144,00 € LED-SERVICE, s.r.o. Obec Pochabany
10. Máj 2023
Zmluva o dodaní tovarov WiFi pre teba v obci Pochabany.
08/2023
15 000,00 € NITRANET, s.r.o. Obec Pochabany
2. Máj 2023
Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET
07/2023
0,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Pochabany
24. Apríl 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dodaní tovarov.
06/2023
0,00 € NITRANET, s.r.o. Obec Pochabany
3. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 12/2023.
05/2023
1 500,00 € Ing. Ján Žember Obec Pochabany
13. Marec 2023
Kúpna zmluva
KZ01-2022
0,00 € Andrej Maringa, Martina Bebjaková Obec Pochabany