Centrálny register zmlúv

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2024
Dohoda o používaní služobného osobného motorového vozidla na služobné účely
61/2024
0,00 € Ján Barborík Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
9. Júl 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
60/2024
0,00 € Ing. Ján Barborík Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
18. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní stravovania
52/2024
26 294,40 € Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM príspevková organizácia mesta Košice
28. Jún 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní stravovania pre klientov ZOS
57/2024
0,00 € Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Mestská časť Košice - Sever
28. Jún 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní stravovania pre klientov ZOS
58/2024
0,00 € Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Mestká časť Košice - Západ
28. Jún 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní stravovania pre klientov ZOS
59/2024
0,00 € Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Mestská časť Košiceč - Juh
28. Máj 2024
Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
45/2024
0,00 € Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Mestská časť Košice - Staré mesto
4. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe študenta Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
31/2024
0,00 € Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
19. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 6/2022 na prepravu a likvidáciu nebezpečného odpadu
23/2024
0,00 € EKOSERVIS Košice s. r. o. Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
6. Marec 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti - kuchyňa
20/2024
0,00 € Jakub König Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
15. Január 2024
Dohoda o vykonaní odbornej praxe pre žiakov
5/2024
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Sv. Cyrila a Metoda Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
15. Január 2024
Dohoda o vykonaní odbornej praxe pre žiakov
06/2024
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Sv. Cyrila a Metoda Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
15. Január 2024
Dohoda o zabezpečení priebežnej a súvislej odbornej praxe žiakov IV.A
07/2024
0,00 € Súkromná stredná odborná škola Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
16. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
08/2024
24,00 € 247 services, s.r.o. Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb supervízie v sociálnych službách
09/2024
3 024,00 € Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
13. November 2023
Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
83/2023
0,00 € Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
6. December 2023
Darovacia zmluva
89/2023
5 000,00 € Koľko Lásky o.z. Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
6. November 2023
Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
79/2023
0,00 € Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Mestská časť Košice - Sever
10. November 2023
Dohoda č. OK/PO/4/11/2023/01/APO o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu
82/2023
0,00 € V a V Servis, s.r.o. Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
23. Október 2023
Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
76/2023
0,00 € Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Mestská časť Košice - Západ