Centrálny register zmlúv

Domov sociálnych služieb v Stropkove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2024
Rámcová dohoda na dodanie potravín - mäso a mäsové výrobky
2024/7
24 000,00 € Cimbaľák s.r.o. Domov sociálnych služieb v Stropkove
10. Júl 2024
Rámcová dohoda na predmet zákazky - priemyselný a železiarsky tovar
2024/9
6 000,00 € Železiarstvo TAPEX - Jozef Pivovarník Domov sociálnych služieb v Stropkove
12. Jún 2024
Rámcová dohoda na predmet zákazky na nákup náhradných náplní - tonerov do tlačiarní
2024/6
4 660,00 € Ing. Peter Hric - PEHAcom Domov sociálnych služieb v Stropkove
10. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii
2024/5
250,00 € JUDr. Miroslav Vidovenec, advokát Domov sociálnych služieb v Stropkove
13. Máj 2024
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie
2024/4
49 200,00 € TANOT s.r.o. Domov sociálnych služieb v Stropkove
15. Marec 2024
Darovacia zmluva
2024/3
319,78 € Bidfood Slovakia, s.r.o. Domov sociálnych služieb v Stropkove
31. Január 2024
Zmluva o poskytovaní stravy pre stravníkov Denného centra (Klub dôchodcov) Stropkov
2024/2
0,00 € Domov sociálnych služieb v Stropkove Mesto Stropkov
25. Január 2024
Zmluva o výkone supervízie
2024/1
1 842,00 € Mgr. Erika Bochinová Domov sociálnych služieb v Stropkove
17. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb - BOZP a OPP
2023/29
720,00 € LIVONEC SK, s.r.o., OZ Prešov Domov sociálnych služieb v Stropkove
18. December 2023
Darovacia zmluva
2023/30
360,00 € TZMO Slovakia s. r. o. Domov sociálnych služieb v Stropkove
12. December 2023
Darovacia zmluva
2023/28
100,00 € UNIVERSA SP s .r. o. Domov sociálnych služieb v Stropkove
28. November 2023
Poistná zmluva, postenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 72902417
2023/24
916,00 € UNION poisťovňa, a .s. Domov sociálnych služieb v Stropkove
28. November 2023
Poistná zmluva, Havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel 78901449
2023/25
796,64 € UNION poisťovňa, a.s. Domov sociálnych služieb v Stropkove
28. November 2023
Poistná zmluva, Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle 78901437
2023/26
840,00 € UNION poisťovňa, a.s. Domov sociálnych služieb v Stropkove
1. December 2023
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu 11-424884
2023/27
6 037,12 € Union poisťovňa, a.s. Domov sociálnych služieb v Stropkove
9. November 2023
Rámcová dohoda na predmet zákazky práčovňa - prostriedky
2023/19
9 900,00 € Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. Domov sociálnych služieb v Stropkove
9. November 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
2023/21
28 000,00 € MILK - AGRO, spol. s. r. o. Domov sociálnych služieb v Stropkove
7. November 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
2023/23
24 000,00 € Horesko, s.r.o. Domov sociálnych služieb v Stropkove
8. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5150895510
2023_18
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Domov sociálnych služieb v Stropkove
3. Júl 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
2023_12
18 000,00 € Juraj Maťaš - PEKÁREŇ "DOMA" ŠANDAL Domov sociálnych služieb v Stropkove