Centrálny register zmlúv

Obec Vtáčkovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Jún 2024
Zmluva - úrazové poistenie
21/2024
120,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Vtáčkovce
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dodácie z rozpočtu obce
22/2024
2 000,00 € Obec Vtáčkovce Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Kecerovce
27. Máj 2024
Dodatok č. 2 ku zmluve o poskytovaní audítorkých služieb
19/2024
1 100,00 € Ing.Andrea Lupták Obec Vtáčkovce
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
20/2024
722,10 € Obec Vtáčkovce Róbert
3. Máj 2024
Zmluva o poskytonutí služieb (poradenských a konzultačných)
18/2024
1 000,00 € Lenka Hujdičová Obec Vtáčkovce
26. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve č. 4
15/2024
208,80 € Obec Vtáčkovce Patrik
26. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve č. 5/2024
16/2024
243,60 € Obec Vtáčkovce Vladimír
26. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve č. 6/2024
17/2024
263,90 € Obec Vtáčkovce Vladimír
24. Apríl 2024
Dohoda č. 24/41/054/871 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
11/2024
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Vtáčkovce
24. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve č. 1/2024
12/2024
513,30 € Obec Vtáčkovce Stanislav
24. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve č. 2/2024
13/2024
281,30 € Obec Vtáčkovce Marcela
24. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve č. 3/2024
14/2024
722,10 € Obec Vtáčkovce Róbert
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dodácie z rozpočtu obce
10/2024
1 000,00 € Obec Vtáčkovce Apoštolská cirkev na Slovensku
27. Marec 2024
Poistná zmluva
8/2024
540,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Vtáčkovce
27. Marec 2024
Zmluva č. 324 0693
9/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Vtáčkovce
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
6/2024
5 000,00 € Obec Vtáčkovce Dobrovoľný hasičský zbor Vtáčkovce
25. Marec 2024
Dohoda aktivačná činnosť formou menších obecných služieb
7/2024
6 782,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Vtáčkovce
19. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
4/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Vtáčkovce
19. Marec 2024
Zmluva o dielo č. 1/2024/IL
5/2024
9 500,00 € Invest Leasing, s. r. o. Obec Vtáčkovce
26. Február 2024
Zmluva pracovná zdravotná služba
3/2024
804,00 € MEDICAL - LEX s.r.o Obec Vtáčkovce