Centrálny register zmlúv

Obec Rankovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2024
Zmluva pracovná zdravotná služba č. ZD 122402130701
1/2024PZS
0,00 € MEDICAL - LEX, s.r.o. Obec Rankovce, 044 45 Rankovce č. 10
16. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb
AU1/2023D1
0,00 € Ing. Daša Polončáková Obec Rankovce, 044 45 Rankovce č. 10
16. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1/2024
0,00 € FÚRA, s.r.o. Obec Rankovce, 044 45 Rankovce č. 10
16. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
HM1/2024
0,00 € Obec Rankovce, 044 45 Rankovce č. 10 Magda Vojtková
9. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
7/2023
16,60 € Helena Blanárová,ul. Jesenná č. 20, Košice Obec Rankovce, 044 45 Rankovce č. 10
21. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HM6/2023
0,00 € Obec Rankovce, 044 45 Rankovce č. 10 Juraj Turták
19. December 2023
Zmluva o o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
AU1/2023
0,00 € Ing. Daša Polončáková Obec Rankovce, 044 45 Rankovce č. 10
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HM5/2023
0,00 € Obec Rankovce, 044 45 Rankovce č. 10 prof. Ing. Ivan Hyben, PhD.
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091DLH1-91108
57 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Rankovce, 044 45 Rankovce č. 10
25. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091DLH1-91-108
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Rankovce, 044 45 Rankovce č. 10
9. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HM4/2023
0,00 € Obec Rankovce, 044 45 Rankovce č. 10 Anna Mičková
9. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HM3/2023
0,00 € Obec Rankovce, 044 45 Rankovce č. 10 Alžbeta Basalová
31. Júl 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
2/2023K
0,00 € Obec Rankovce, 044 45 Rankovce č. 10 Štefan Kán
25. Júl 2023
Kúpna zmluva
MS01/2023
620,00 € Milan Rabatin Obec Rankovce, 044 45 Rankovce č. 10
13. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2/2023HM
0,00 € Obec Rankovce, 044 45 Rankovce č. 10 Jolana Feketeová
22. Jún 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
35/2022 K
0,00 € Alžbeta Štefaniová Obec Rankovce, 044 45 Rankovce č. 10
8. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HM02/2023
0,00 € Obec Rankovce, 044 45 Rankovce č. 10 Mária Šoffová
30. Máj 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
UP36/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 042 11 Košice Obec Rankovce, Rankovce č. 10, 044 45
30. Máj 2023
Dodatok č. 1 k dohode č. 22/41/054/873
36D1/2023UP
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 042 11 Košice Obec Rankovce, 044 45 Rankovce č. 10
24. Apríl 2023
Mandátna zmluva uzatvorená podľa § 566-576 Obchodného zákonníka
35/2023
0,00 € Účtovníctvo pre obce, s.r.o. Obec Rankovce, 044 45 Rankovce č. 10