Centrálny register zmlúv

Mesto Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 917/2004 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy zo dňa 20.12.2004 (2004000917)
2024001283
0,00 € Mestská časť Košice - Staré Mesto Mesto Košice
19. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 898/2004 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy zo dňa 13.12.2004 (2004000898)
2024001284
0,00 € Mestská časť Košice - Staré Mesto Mesto Košice
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu pre dôchodcov č. NZ/092/2023/D
2024001286
0,00 € Taranova Oleksandra, Melnikov Ruslan Mesto Košice
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu pre dôchodcov č. NZ/103/2023/D
2024001287
0,00 € Rusnák Marián Mesto Košice
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu pre dôchodcov č. NZ/095/2023/D
2024001288
0,00 € Gazdová Mária Mesto Košice
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu pre dôchodcov č. NZ/089/2023/D
2024001289
0,00 € Moskaľ Milan Mesto Košice
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu pre dôchodcov č. NZ/100/2023/D
2024001290
0,00 € Lysinová Darina Mesto Košice
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu pre dôchodcov č. NZ/110/2023/D
2024001291
0,00 € Kosírová Mária Mesto Košice
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu pre dôchodcov č. NZ/112/2023/D
2024001292
0,00 € Karolčík Ján, Karolčíková Terézia Mesto Košice
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu pre dôchodcov č. NZ/093/2023/D
2024001293
0,00 € Vaňo Štefan Mesto Košice
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu pre dôchodcov č. NZ/105/2023/D
2024001294
0,00 € Robová Oľga Mesto Košice
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu pre dôchodcov č. NZ/106/2023/D
2024001295
0,00 € Hudyová Anna Mesto Košice
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu pre dôchodcov č. NZ/091/2023/D
2024001296
0,00 € Horváthová Mária Mesto Košice
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu pre dôchodcov č. NZ/099/2023/D
2024001297
0,00 € Chott Jíří, Chottová Eva Mesto Košice
19. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu pre dôchodcov č. NZ/206/2023/D
2024001298
0,00 € Kollárčiková Oľga Mesto Košice
19. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu pre dôchodcov č. NZ/183/2022/D
2024001299
0,00 € Dunová Eva Mesto Košice
19. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu pre dôchodcov č. NZ/054/2021/D
2024001300
0,00 € Procházková Magdaléna Mesto Košice
19. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu pre dôchodcov č. NZ/056/2021/D
2024001301
0,00 € Gášpár Pavol, Gašpárová Júlia Mesto Košice
19. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu pre dôchodcov č. NZ/064/2021/D
2024001302
0,00 € Iľo František Mesto Košice
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí skúšobnej verzie systému SOFTEC ROIS - za účelom overenia vhodnosti Systému
2024001276
0,00 € SOFTEC, spol. s r.o. Mesto Košice