Centrálny register zmlúv

Mesto Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu pre dôchodcov č. NZ/727/2018/MB
2022003354
0,00 € Lenartová Helena, Kovács Jozef Mesto Košice
21. Marec 2023
Zmluva o užívaní parkovacích plôch v parkovacom dome na iné účely ako parkovanie
2023000577
0,00 € SPAK s.r.o. Mesto Košice
20. Marec 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/216-2/2018/LIX
2023000556
0,00 € Gézová Kristína, Dzurko Dušan Mesto Košice
20. Marec 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/238-2/2018/D
2023000557
0,00 € Turták Slavomír, Turtáková Monika Mesto Košice
20. Marec 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/463-2/2018/Po
2023000558
0,00 € Šimková Eva Mesto Košice
20. Marec 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/226-2/2018/LIX
2023000559
0,00 € Mata Štefan Mesto Košice
20. Marec 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/183-2/2018/LIX
2023000560
0,00 € Zsigová Veronika Mesto Košice
20. Marec 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/259-2/2018/LIX
2023000562
0,00 € Dávidová Magdaléna Mesto Košice
20. Marec 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/202-2/2018/LIX
2023000563
0,00 € Fráter Ján Mesto Košice
20. Marec 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/276-2/2018/LIX
2023000564
0,00 € Potová Júlia Mesto Košice
20. Marec 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/114-2/2018/LIX
2023000565
0,00 € Turták Alexander, Turtáková Iveta Mesto Košice
20. Marec 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/247-2/2018/LIX
2023000566
0,00 € Turták Alexander Mesto Košice
20. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu pre dôchodcov - byt č. 5 na ul. Vojvodská 2
2023000567
0,00 € Orlovská Eva Mesto Košice
20. Marec 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/246-2/2018/LIX
2023000568
0,00 € Krok Slavomír, Kroková Adriana Mesto Košice
20. Marec 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/365-2/2018/LIX
2023000569
0,00 € Krok Roman Mesto Košice
20. Marec 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/260-2/2018/LIX
2023000570
0,00 € Balog František, Balogová Zuzana Mesto Košice
20. Marec 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/110-2/2018/D
2023000571
0,00 € Turták Marián, Turtáková Eva Mesto Košice
20. Marec 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/127-2/2018/Po
2023000572
0,00 € Vojakovičová Viktória, Vojakovič Ján Mesto Košice
20. Marec 2023
Zmluva o spolupráci - umiest. smart-skrinky na požič. pomôcok na šport a aktívny oddych prostredníctvom mobilnej aplikácie v Mestskom parku
2023000573
0,00 € Správa mestskej zelene v Košiciach, YOURLOX, s. r. o. Mesto Košice
20. Marec 2023
Nájomná zmluva - prenájom kancelárie č. D209 v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, Košice s príslušenstvom
2023000574
8,00 € BFILM s.r.o. Mesto Košice