Centrálny register zmlúv

Mestská časť Košice-Košická Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024024
0,00 € Mestská časť Košice-Košická Nová Ves Andrea Takáčová
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ Košice – Košická Nová Ves
2024023
12 000,00 € Mestská časť Košice-Košická Nová Ves Futbalový klub Košická Nová Ves, o.z.
16. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024016
0,00 € Mestská časť Košice-Košická Nová Ves Mgr. Mária Valchová
16. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024017
0,00 € Mestská časť Košice-Košická Nová Ves Marek Takáč
16. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024018
0,00 € Mestská časť Košice-Košická Nová Ves Viera Uhliarová
16. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024019
50,00 € Mestská časť Košice-Košická Nová Ves Ing. Marián Bartko
16. Máj 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2024020
32,85 € Mestská časť Košice-Košická Nová Ves Olšanka spol. s r.o
16. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024021
100,00 € Mestská časť Košice-Košická Nová Ves Rudolf Balog
16. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024022
50,00 € Mestská časť Košice-Košická Nová Ves Peter Fiľ
7. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2014015
100,00 € Mestská časť Košice-Košická Nová Ves Mária Brozmannová
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024011
0,00 € Mestská časť Košice-Košická Nová Ves Ľubomír Lenárd
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024012
100,00 € Mestská časť Košice-Košická Nová Ves Margita Cingiliová
19. Apríl 2024
Poistná zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
2024013
15,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mestská časť Košice-Košická Nová Ves
19. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
2024014
169,56 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Mestská časť Košice-Košická Nová Ves
26. Február 2024
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
2024007
0,00 € CUBS plus, s.r.o. Mestská časť Košice-Košická Nová Ves
26. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024008
100,00 € Mestská časť Košice-Košická Nová Ves Regina Orosová
26. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024009
160,00 € Mestská časť Košice-Košická Nová Ves Anna Tešinská
26. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024010
160,00 € Mestská časť Košice-Košická Nová Ves Vladimír Horváth
2. Február 2024
Zmluva č. PSe-020224-01 o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb
2024006
11 268,00 € webex.digital s.r.o. Mestská časť Košice-Košická Nová Ves
1. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o bezodplatnom užívaní budovy
2024005
0,00 € Futbalový klub Košická Nová Ves, o. z. Mestská časť Košice-Košická Nová Ves