Centrálny register zmlúv

Obec Čelkova Lehota

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. September 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. KZP-PO4-SC411-2023/CZY6
19/2023
23 472,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Obec Čelkova Lehota
2. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
18/2023
600,00 € Trenčíansky samosprávny kraj Obec Čelkova Lehota
10. Júl 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná
17/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Čelkova Lehota
3. Júl 2023
Zmluva o manažmente projektu
16/2023
0,00 € MP Profit TRADE, a.s Obec Čelkova Lehota
3. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 8/2023
14/2023
0,00 € OSMONT elektromontáže s.r.o. Obec Čelkova Lehota
3. Júl 2023
Zmluva o manažmente verejného obstarávania
15/2023
0,00 € MP Profit TRADE, a.s Obec Čelkova Lehota
20. Jún 2023
Zmluva o dielo - vystúpenie HS BONUS
13/2023
380,00 € Jarmila Malatká Obec Čelkova Lehota
7. Jún 2023
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
10/2023
0,00 € INISOFT s.r.o. Obec Čelkova Lehota
7. Jún 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí služieb č. 22 003 05
12/2023
0,00 € MEGAWASTE SLOVAKIA Obec Čelkova Lehota
7. Jún 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí služieb č. 22 003 05
11/2023
0,00 € MEGAWASTE SLOVAKIA Obec Čelkova Lehota
3. Máj 2023
Zmluva o vykonaní auditu za rok 2022,2023
5/2023
0,00 € Ing. Ľudovít Vician Obec Čelkova Lehota
2. Máj 2023
Zmluva č. 1423120
9/2023
1 400,00 € DPO Obec Čelkova Lehota
31. Marec 2023
D O H O D A Číslo: 23/11/054/123
7/2023
0,00 € ÚPSVaR Obec Čelkova Lehota
31. Marec 2023
ZMLUVA O DIELO č. 8/2023
8/2023
25 187,39 € OSMONT elektromontáže s.r.o. Obec Čelkova Lehota
31. Marec 2023
Príloha č. 1 k zmluve č. ZBA12022015145
6/2023
0,00 € ENVI-PAK, a.s. Obec Čelkova Lehota
28. Február 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
3/2023
0,00 € DEUS Obec Čelkova Lehota
27. Február 2023
Zmluva o vývoze - šatstvo
2/2023
0,00 € Zdeno Mišutka Obec Čelkova Lehota
27. Február 2023
Kúpna zmluva - kontajner na textil
1/2023
0,00 € Zdeno Mišutka Obec Čelkova Lehota
14. December 2022
Dohoda §10
7/2022
0,00 € ÚPSVaR Obec Čelkova Lehota
14. December 2022
Dohoda §12
6/2022
0,00 € ÚPSVaR Obec Čelkova Lehota