Centrálny register zmlúv

Obec Radošovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Máj 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č.315/2025
4/2024
667,84 € Poľnohospodárske družstvo podielnikov Radošovce-Paderovce Obec Radošovce
18. Marec 2024
Zmluva o odchyte zvierat a ich umiestnení v obci Radošovce
3/2024
0,00 € Bc. Ján Smolíček Obec Radošovce
13. Február 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
2/2024
0,00 € Spoločný Obecný úrad Obec Radošovce
17. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov č.Z-O/2024/TZKO/419
1/2024
4 664,00 € ELEKOS Obec Radošovce
4. December 2023
Darovacia zmluva
číslo zmluvy/8
10 000,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Obec Radošovce
7. November 2023
Zmluva o spolupráci
číslo zmluvy/7
10 000,00 € Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. Obec Radošovce
4. August 2023
Zmluva o dielo
6/2023
132 021,19 € L&E s.r.o. Obec Radošovce
16. Marec 2023
Dodatok č.10 k zmluve č. OV/2/2003
5/2023
1,36 € Obec Jaslovské Bohunice Obec Radošovce
6. Marec 2023
Dodatok č. 1
2/2023
222,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Radošovce
6. Marec 2023
Dodatok č. 1
3/2023
114,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Radošovce
6. Marec 2023
o poskytovaní audítorských služieb k 31.12.2022
4/2023
1 300,00 € Ing.Marta Serenčéšová - audítor SKAU Obec Radošovce
13. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obec Radošovce v roku 2023
1/2023
500,00 € Jednota dôchodcov obec Radošovce
7. December 2022
Dodatok č.11
11/2022
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Obec Radošovce
23. November 2022
Dohoda č.22/08/010/35
10/2022
0,00 € Úrad práce, sociálny vecí a rodiny Trnava Obec Radošovce
21. November 2022
Darovacia zmluva
9/2022
10 000,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Obec Radošovce
7. November 2022
Kúpna zmluva
8/2022
1 596,00 € Miroslav Remenár, Katarína Remenárová Obec Radošovce
5. August 2022
Dodatok č. 9 k zmluve č. OV/2/2003
7/2022
3 000,00 € Obec Jaslovské Bohunice Obec Radošovce
1. August 2022
Darovacia zmluva
6/2022
500,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Obec Radošovce
1. Júl 2022
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
5/2022
1,00 € J-STAVING s.r.o. Obec Radošovce
1. Júl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
4/2022
1,00 € J-STAVING s.r.o. Obec Radošovce