Centrálny register zmlúv

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Finančný príspevok
Zmluva č. 15/2024/DSSBJ
4 000,00 € Nadácia EPH Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
6. Máj 2024
Darované finančné prostriedky
Zmluva č. 13/2024/DSSBJ
500,00 € Život po porážke, o.z. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
6. Máj 2024
Darované finančné prostriedky
Zmluva č. 14/2024/DSSBJ
500,00 € Život po porážke, o.z. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
28. Marec 2024
Mäso a mäsové výrobky
Zmluva č. 8/2024/DSSBJ
14 262,40 € METRO Cash & Carry SR s. r. o. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
28. Marec 2024
Balený potravinársky tovar
Zmluva č. 12/2024/DSSBJ
18 861,64 € METRO Cash & Carry SR s. r. o. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
28. Marec 2024
Mlieko a mliečne výrobky
Zmluva č. 11/2024/DSSBJ
9 167,51 € METRO Cash & Carry SR s. r. o. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
28. Marec 2024
Pečivo a chlieb
Zmluva č. 10/2024/DSSBJ
8 758,97 € Pekáreň Kubina Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
28. Marec 2024
Ovocie a zelenina
Zmluva č. 9/2024/DSSBJ
14 613,90 € MS - Ovocie zelenina, s.r.o. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
22. Marec 2024
Čistenie a vývoz žúmp so splaškovou odpadovou vodou do ČOV
Zmluva č. 7/2024/DSSBJ
9 480,00 € Marián Emrich Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
7. Marec 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla
Zmluva č. 6/2024/DSSBJ
26 292,28 € MAGNA TEPLO a.s. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
28. Február 2024
Úhrada EON
Zmluva č. 5/2024/DSSBJ
18 442,56 € Nitriansky samosprávny kraj Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
26. Január 2024
Zariadenie AUNOIA THERAPY CUBE
Zmluva č. 4/2024/DSSBJ
20 160,00 € LogicLogistic s.r.o. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
19. Január 2024
Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu
Zmluva č. 2/2024/DSSBJ
8 070,12 € MAGNA TEPLO a.s. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
19. Január 2024
Peňažný dar
Zmluva č. 3/2024/DSSBJ
1 900,00 € Život po porážke, o.z. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
4. Január 2024
Zmluva o dodávke elektriny
Zmluva č. 1/2024/DSSBJ
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
19. December 2023
Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
Zmluva č. 11/2023/DSSBJ
3 075,24 € Nitriansky samosprávny kraj Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
19. December 2023
Poskytnutie finančného sponzorského daru
Zmluva č. 12/2023/DSSBJ
1 000,00 € Tesáková Daria, Mgr. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
19. December 2023
SIM Karta
Zmluva č. 13/2023/DSSBJ
2,00 € Slovak Telekom a.s. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
27. September 2023
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Zmluva č. 10/2023/DSSBJ
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
26. Máj 2023
Finančný sponzorský dar
Zmluva č. 9/2023/DSSBJ
700,00 € Pollák Mário Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur