Centrálny register zmlúv

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2023
Finančný sponzorský dar
Zmluva č. 9/2023/DSSBJ
700,00 € Pollák Mário Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
4. Apríl 2023
Mlieko a mliečne výrobky
Zmluva č. 7/2023/DSSBJ
12 987,91 € Lunys s.r.o. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
4. Apríl 2023
Balený potravinársky tovar
Zmluva č. 8/2023/DSSBJ
24 296,57 € Lunys s.r.o. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
31. Marec 2023
Mäso a mäsové výrobky
Zmluva č. 5/2023/DSSBJ
17 931,63 € Lunys s.r.o. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
31. Marec 2023
pečivo a pekárenské výrobky
Zmluva č. 6/2023/DSSBJ
9 111,89 € Pekáreň Kubina Sekule Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
29. Marec 2023
Potraviny
Zmluva č. 4/2023/DSSBJ
12 409,00 € MS - Ovocie zelenina s.r.o. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
21. Marec 2023
Čistenie a vývoz žúmp
Zmluva č. 3/2023/DSSBJ
9 984,00 € Emrich Marián Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
14. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 12/2022/DSSBJ)
0,00 € MAGNA TEPLO a.s. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
14. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok č. 5 (Zmluva č. 12/2022/DSSBJ)
44 718,88 € MAGNA TEPLO a.s. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
14. Marec 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke a odbere tepla
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 1/2020/DSSBJ)
0,00 € MAGNA TEPLO a.s. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
27. Február 2023
Zmluva o spolupráci pri realizovaní národného projektu Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím
Zmluva č. 2/2023/DSSBJ
11 655,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
18. Január 2023
Dodávka elektriny
Zmluva č. 1/2023/DSSBJ
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
26. Január 2023
Potraviny - mlieko a mliečne výrobky
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 6/2022/DSSBJ)
0,00 € Demifood Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
26. Január 2023
Potraviny - balený tovar
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 2/2022/DSSBJ)
0,00 € Demifood Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
30. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o refundácii nákladov za odber plynu
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 12/2019/DSSBJ)
25 043,04 € MAGNA TEPLO a.s. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
30. December 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla
Zmluva č. 12/2022/DSSBJ
64 906,12 € MAGNA TEPLO a.s. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
20. December 2022
Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní
Zmluva č. 11/2022/DSSBJ
0,00 € Trnavský kraj Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
14. December 2022
Súprava CRP testov do prístroja NycoCard READER II
Zmluva č. 10/2022/DSSBJ
127,60 € HARTMANN - RICO spol. s r.o. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
24. November 2022
Finančný dar
Zmluva č. 9/2022/DSSBJ
2 200,00 € HARTMANN - RICO spol. s r.o. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur
5. Október 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 1/2020/DSSBJ)
6 873,64 € MAGNA TEPLO a.s. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur