Centrálny register zmlúv

„VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2024
Darovacia zmluva
9/2024
46,00 € Július Takáč „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
18. Júl 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
GDPR 07/2024
0,00 € PolyStar, s.r.o. „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
16. Júl 2024
Darovacia zmluva
01072024
15,00 € BM WORK AGENCY, spoločnosť s ručením obmedzeným „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
1. Júl 2024
Zmluva o nájme filtračných zariadení
0995/24
166,45 € MARLUS Group, s. r. o. „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
4. Júl 2024
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
07/POT/2024
41 807,41 € Pekáreň Juraj Oremus spol. s r.o. „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
2. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A24387080
0,00 € Orange Slovensko, a. s., „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
1. Júl 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 09/2024
0,00 € Szabina Soókyová „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
28. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
č. 1/2024
1 554,48 € Brantner Nové Zámky, s.r.o „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
27. Jún 2024
Zmluva o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov
117-VŽP/2024_2
1 080,00 € BEMIA plus, s.r.o. „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
27. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČOVANÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA
01/SZŠ/2024
0,00 € Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
24. Jún 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
R_26/2024
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
19. Jún 2024
Darovacia zmluva
8/2024
41,15 € Ladislav Oremus „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
19. Jún 2024
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
1/RZ/NSK/2024
0,00 € Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávneho kraja, s. r. o. „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
14. Jún 2024
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
4/PC/2024
27,30 € Mgr. Andrea Légárd Kaplocká „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
8. Jún 2024
Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania
BN 1/2024
0,00 € Zima Martin „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
8. Jún 2024
Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania
BN 2/2024
0,00 € Bartek Nikolas „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
6. Jún 2024
Zmluva o dielo
7/SP/2024
10 779,07 € REM-build s.r.o. „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
3. Jún 2024
Kúpna zmluva na časť 3 Mlieko a mliečne výrobky
03/POT/2024
35 427,01 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
3. Jún 2024
Kúpna zmluva na časť na mäso a mäsové výrobky 2024
01/POT/2024
75 400,70 € Ing. Július Beke - Mäso údeniny „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
3. Jún 2024
Kúpna zmluva na časť 4 Mrazené výrobky
04/POT/2024
20 403,36 € Bidfood Slovakia s.r.o. „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky