Centrálny register zmlúv

Obec Seč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Júl 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
10/2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Seč
9. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
11/2024
20,00 € Ing. Zuzana Vrecková Obec Seč
5. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č.1113040
6/2024
0,00 € Energie2,a.s., odštepný závod Energie2,a.s.- Predaj elektriny a plynu Obec Seč
28. Jún 2024
Zmluva o dielo
9/2024
100,00 € Folklórna skupina BUKOVEC Obec Seč
12. Jún 2024
Zmluva č.214/2024 o prenájme miesta na pohrebisku
8/2024
20,00 € Silvester Čeleda Obec Seč
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č.2024/578
7/2024
7 000,00 € Ministerstvo financií SR Obec Seč
20. Marec 2024
Nájomná zmluva na pozemok
3/2024
1 100,00 € Terézia Šovčíková Obec Seč
20. Marec 2024
Nájomná zmluva na pozemok
4/2024
783,00 € JANL-ENERGY, s. r. o. Obec Seč
2. Február 2024
Zmluva o dielo
2/2024
450,00 € DUO TROPICCANA, Libor Helec Obec Seč
29. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice zo dňa 30.09.2021
1/2024
0,00 € OZ Šťastné labky Obec Seč
22. December 2023
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
31/2023
0,00 € COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo Obec Seč
22. December 2023
Dodatok č.2 k poistnej zmluve č.2407181500 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
32/2023
1 151,24 € Generali poisťovňa Obec Seč
22. December 2023
Poverenie k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu č.1/2023/557
34/2023
0,00 € Ministerstvo práce socialných vecí a rodiny Obec Seč
22. December 2023
k Zmluve o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000404.
35/2023
519,60 € Remek s.r.o. Obec Seč
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí fin.príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi soc. služby v rozpočtovom roku 2023
33/2023
1 178,16 € NÁRUČ Senior & Junior o.z., Obec Seč
18. December 2023
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
30/2023
158,40 € INISOFT s.r.o. Obec Seč
20. November 2023
Dohoda č. 23/12/010/18
29/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Obec Seč
26. Október 2023
Dodatok č.1 k zmluve o NFP č. 074TN220104
28/2023
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Seč
11. Október 2023
Zmluva o dielo
27/2023
19 960,50 € STROJSTAV spol. .r.o. Obec Seč
2. Október 2023
Dodatok č.2 k zmluve o dielo zo dňa 24.11.2017
26/2023
Doplnená
170 613,14 € STROJSTAV spol. s.r.o. Obec Seč