Centrálny register zmlúv

Obec Vidiná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2024
Kúpna zmluva "školský program"
KUP_005/2024
0,00 € Valman, s.r.o. Obec Vidiná
7. Jún 2024
Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
POI_006/2024
15,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Obec Vidiná
7. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve č. 42/2024
SLUZ_007/2024
0,00 € MEPOS, s.r.o. Obec Vidiná
22. Apríl 2024
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu
INE_004/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Vidiná
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
INE_003/2024
540,00 € Obec Vidiná Filantrop, n.o.
15. Marec 2024
Zmluva č. 1/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
DOT_002/2024
6 000,00 € Športový klub Slovan, Vidiná Obec Vidiná
12. Február 2024
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
INE_001/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Vidiná
31. Január 2024
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
KUP_046/2023
1 218,44 € Spoločnosť Božieho Slova Obec Vidiná
28. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
ELEK_001/2024
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Vidiná
29. December 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
INE_045/2023
876,00 € Ing. Katarína Karczagová Obec Vidiná
19. December 2023
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 25/034/23
INE_044/2023
130 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Vidiná
28. November 2023
Kúpna zmluva
KUP_043/2023
6 828,00 € Agrotechnika, s.r.o. Obec Vidiná
27. November 2023
Zmluva o dielo
DIELO_042/2023
65 794,64 € RENOVIA, s.r.o. Obec Vidiná
23. November 2023
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby
DIELO_039/2023
4 600,00 € Ing. Martin Bartoš Obec Vidiná
23. November 2023
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby
DIELO_040/2023
5 000,00 € RUDBECKIA - ATELIÉR, s.r.o. Obec Vidiná
23. November 2023
Poistná zmluva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
POI_041/2023
983,16 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Vidiná
30. Október 2023
Flotilová poistná zmluva
POI_037/2023
125,42 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Vidiná
30. Október 2023
Zmluva č. 2/2023 o poskytnutí dotácie
DOT_038/2023
900,00 € Akadémia pohybu Obec Vidiná
24. Október 2023
Hromadná licenčná zmluva
INE_036/2023
98,76 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Vidiná
9. Október 2023
Mandátna zmluva
INE_035/2023
2 550,00 € Ladislav Volgyi Obec Vidiná