Centrálny register zmlúv

Obec Lietavská Lúčka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina
30/2021/2
0,00 € T+T, a.s. Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3
18. Marec 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 64
HM/6/2024
30,00 € Melánia Vrbová, 010 08 Žilina Obec Lietavská Lúčka - správa cintorínov, Cementárenská 3, Lietavská Lúčka
29. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 59
HM/12/24
30,00 € Milan Kozel, 013 11 Lietavská Lúčka Obec Lietavská Lúčka - správa cintorínov, Cementárenská 3, Lietavská Lúčka
23. Apríl 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA a umiestnenie Boxu balíkovo
LL/19/2024
15,00 € Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3
18. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 553
HM/11/2024
20,00 € Richard Habrun, 038 52 Sučany Obec Lietavská Lúčka - správa cintorínov, Cementárenská 3, Lietavská Lúčka
18. Apríl 2024
DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K652
D/5/2024/111/2018
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3
17. Apríl 2024
Darovacia zmluva KRHZ-ZAVO-352-012/2023
LL/18/2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3
12. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 99
HM/10/2024
30,00 € Ladislav Hulín, 013 11 Lietavská Lúčka Obec Lietavská Lúčka - správa cintorínov, Cementárenská 3, Lietavská Lúčka
3. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 105
HM/8/2024
20,00 € Aneta Šintajová Maľková, 010 15 Žilina Obec Lietavská Lúčka - správa cintorínov, Cementárenská 3, Lietavská Lúčka
28. Marec 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb
D/2024/2
2 000,00 € Ing. Mária Kasmanová, Hlavná 6/3, 013 14 Kamenná Poruba Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3
26. Marec 2024
Nájomná zmluva
LL/17/2024
0,00 € Urbár Háj Lietavská Lúčka - p.s., Žilinská cesta 14, Lietavská Lúčka Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3
22. Marec 2024
Zmluva č. 324 0453 o poskytnutí dotácie
LL/16/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3
20. Marec 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 547
HM/7/2024
50,00 € Emília Talagová, 013 18 Lietavská Lúčka Obec Lietavská Lúčka - správa cintorínov, Cementárenská 3, Lietavská Lúčka
11. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
LL/15/2024
0,00 € NATUR-PACK a.s., Ružová dolina 6, Bratislava Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
LL/14/2024
1 800,00 € Základná organizácia jednoty dôchodcov Slovenska 34, Lietavská Lúčka Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
LL/13/2024
1 100,00 € Slovenský červený kríž, územný spolok Žilina, Moyzesova 38, 010 01 Žilina Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
LL/12/2024
700,00 € Obecný športový klub stolného tenisu, Lietavská Lúčka Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
LL/10/2024
800,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žilina-Bytčica, Hlavná 632/6 Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
LL/9/2024
600,00 € Klub slovenských turistov Lietavská Lúčka, Lúčanská 193/16, Lietavská Lúčka Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
LL/8/2024
13 600,00 € Športový klub Cementáreň Lietavská Lúčka, Lúčanská 151/5, Lietavská Lúčka Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3