Centrálny register zmlúv

Obec Sečianky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Dodatok č.2
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb
0,00 € URBÁNI & Partners s.r.o. Obec Sečianky
27. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
1424575
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Sečianky
27. Marec 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
524014521
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Obec Sečianky
1. Marec 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
0,00 € NATUR-PACK a.s. Obec Sečianky
1. Marec 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o komplexnom nakladaní s odpadmi č. ZM-KW-OD-23-0037
Dodatok č. 1 k zmluve o komplexnom nakladaní s odpadmi č. ZM-KW-OD-23-0037
0,00 € KOSIT WEST s.r.o. Obec Sečianky
15. Február 2024
Zmluva o bežnom účte
Zmluva o bežnom účte
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Sečianky
13. Február 2024
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
5509001740
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Sečianky
7. Február 2024
Dodatok č.1/2024 ku Kúpnej zmluve zo dňa 13.10.2023
Dodatok č.1/2024 ku Kúpnej zmluve zo dňa 13.10.2023
0,00 € SAWER s.r.o. Obec Sečianky
2. Február 2024
ZMLUVA o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
ZMLUVA o spolupráci
60,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Sečianky
2. Február 2024
ZMLUVA O PRÍSPEVKU
ZMLUVA O PRÍSPEVKU zo dňa 01.02.2024
40,00 € COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Obec Sečianky
20. December 2023
Záložná zmluva č. 600/130/2021
Záložná zmluva č. 600/130/2021
355 240,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Sečianky
20. December 2023
Záložná zmluva č. 600/131/2021
Záložná zmluva č. 600/131/2021
17 140,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Sečianky
7. December 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 84/O-23
84/O-23
650,00 € Audit Accounting, s.r.o. Obec Sečianky
1. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
0,00 € ENVIROPOL SK s.r.o. Obec Sečianky
29. November 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 76/018/23
76/018/23
17 500,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Sečianky
29. November 2023
MANDÁTNA ZMLUVA_CO
MANDÁTNA ZMLUVA_CO
0,00 € Firotech, s.r.o. Obec Sečianky
7. November 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
1248172632
25,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Sečianky
7. November 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0033-PRB/2021
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0033-PRB/2021
0,00 € Ministerstvo dopravy SR Obec Sečianky
7. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0034-PRB/2021
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0034-PRB/2021
0,00 € Ministerstvo dopravy SR Obec Sečianky
13. Október 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
569 897,60 € SAWER s.r.o. Obec Sečianky