Centrálny register zmlúv

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. November 2022
Zmluva o spolupráci
Zmluva z 31.10.2022
0,00 € Akadémia vzdelávania Zvolen Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
21. Júl 2022
Dodatok č. 6 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p.Emília Petrášová zo dňa 21.08.2020
Dodatok č. 6 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Alena Trendafilová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
4. August 2022
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Annu Nejepinskú
25052022
0,00 € Andrea Kudun Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
22. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Annu Nejepinskú, platiteľka : Andrea Kudun
30062022
0,00 € Andrea Kudun Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
20. Júl 2022
Dodatok č. 3 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Ján Babiak zo dňa 15.06.2022
Dodatok č. 3 ku Zmluve o platení úhrady
0,00 € Anna Debnárová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
26. Júl 2022
Dodatok č.6 ku zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre Jakuba Hľadaja, platiteľka: Anna Hľadajová
Dodatok č.6 ku zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre Jakuba Hľadaja, platiteľka: Anna Hľadajová
0,00 € Anna Hľadajová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
29. Apríl 2022
Zmluva o platení úhrady p. Pavol Brieda
Zmluva z 22.04.2022
0,00 € Anna Kulíková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
22. September 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Michala Ďurkyho, platiteľka: Anna Kuzmová
30062022
0,00 € Anna Kuzmová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
22. September 2022
Dodatok č. 8 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Miroslavu Galkovú, platiteľka: Anna Martinus Galková
30062022
0,00 € Anna Martinus Galková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
5. August 2022
Dodatok č. 8 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Ľudovíta Olšiaka, platiteľ: Anna Olšiaková
30062022
0,00 € Anna Olšiaková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
31. Máj 2022
Kúpna zmluva č. 3/2022
3/2022
7 749,93 € ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
10. August 2022
Kúpna Zmluva č. 10/2022
10/2022
Doplnená
18 650,00 € Auto Adex, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
29. Apríl 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva z 27.4.2022
1 933,00 € BELSPOL, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
29. Apríl 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva z 27.4.2022
1 933,00 € BELSPOL, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
29. December 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu č. OK-14122022ZV
OK-14122022ZV
0,00 € BM WORK AGENCY, spoločnosť s ručením obmedzeným Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
26. September 2022
Zmluva o dielo č. 4/2022
ZoD č. 4/2022
4 800,00 € CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
20. Júl 2022
Dodatok č. 2 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Štefan Nemec zo dňa 27.10.2021
Dodatok č. 2 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Darina Daxnerová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
8. September 2022
Dodatok č. 2 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
31082022
0,00 € Darina Daxnerová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
21. Júl 2022
Dodatok č. 2 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p.Dušan Rievaj zo dňa 21.11.2021
Dodatok č. 2 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Darina Rievajová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
1. Jún 2022
Zmluva o prenájme priestorov pre prevádzkovanie VNA
Zmluva z 30.5.2022
1 062,18 € DAVITAL, s. r. o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb