Centrálny register zmlúv

Obec Nezbudská Lúčka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Júl 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD Nezbudská Lúčka
35/2024
0,00 € Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka Peter Kadaši, Strečno 217, 013 24 Strečno
2. Júl 2024
Zmluva o nájme kontajnera na textil, obuv, hračky
33/2024
24,00 € Zdeno Mišutka, Hvozdnica 405, 013 56 Hvozdnica Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka
2. Júl 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD Nezbudská Lúčka
34/2024
0,00 € Katarína Franeková, Nezbudská Lúčka 112, 013 24 Nezbudská Lúčka Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka
26. Jún 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
32/2024
0,00 € Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130,013 24 Nezbudská Lúčka Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
20. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce
31/2024
0,00 € Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova ul. 28, 010 59 Žilina
20. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce
30/2024
0,00 € Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova ul.28, 010 59 Žilina
4. Jún 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD Nezbudská Lúčka
29/2024
0,00 € Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130,013 24 Nezbudská Lúčka Dominik Bielik, Nezbudská Lúčka 176, 013 24 Nezbudská Lúčka
27. Máj 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD Nezbudská Lúčka
28/2024
0,00 € Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130,013 24 Nezbudská Lúčka Milada Davidiková, Dolná Tižina 213, 013 04 Dolná Tižina
20. Máj 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD Nezbudská Lúčka
27/2024
0,00 € Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130,013 24 Nezbudská Lúčka Ľubica Pučková. Krasňany 120, 013 03 Krasňany
17. Máj 2024
Zmluva o výpožičke podperných bodov
26/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Nezbudská Lúčka
14. Máj 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD Nezbudská Lúčka
25/2024
0,00 € Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130,013 24 Nezbudská Lúčka Tarabová Daniela, 1. Mája, 013 24 Strečno
24. Apríl 2024
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
24/2024
1 168,68 € Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
23. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. B/8/2024
23/2024
20,00 € Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka Mária Ďurčová, Nezbudská Lúčka 96, 013 24 Nezbudská Lúčka
11. Apríl 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD v Nezbudskej Lúčke
22/2024
0,00 € Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka Dudusová Janka, Nezbudská Lúčka 157, 013 24
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. A/140/2024
21/2024
10,00 € Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka Zuzana Bednárová, Nezbudská Lúčka 116, 013 24
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. A/141/2024
20/2024
20,00 € Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka Zuzana Bednárová, Nezbudská Lúčka 116, 013 24
7. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. A/37/2024
19/2024
20,00 € Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka Anna Krupková, Nezbudská Lúčka 158, 013 24 Nezbudská Lúčka
6. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/37/2024
10,00 € Obec Nezbudská Lúčka Anna Krúpková
26. Marec 2024
Dohoda číslo:24/25/050/9 "Podpora udržania pracovných návykov- PUPN2"
17/2024
0,00 € Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka Úrad práce, sociálných vecí a rodiny Žilina, J.M. Hurbana 16, 010 01 Žilina
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí grantu č. 24025
18/2024
2 993,31 € Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka Nadácia Kia Slovakia, SV. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom