Centrálny register zmlúv

Centrum sociálnych služieb ANIMA

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2024
Darovacia zmluva - finančná hotovosť
30/2024
0,00 € MUDr. Jozef Hornák Centrum sociálnych služieb ANIMA
28. Marec 2024
Darovacia zmluva - finančná hotovosť
28/2024
0,00 € Viola Šarkozyová Centrum sociálnych služieb ANIMA
28. Marec 2024
Darovacia zmluva - finančná hotovosť
29/2024
0,00 € Kysucká lekárenská, s.r.o., Lekáreň Sv. Lukáša Centrum sociálnych služieb ANIMA
20. Marec 2024
Darovacia zmluva - finančná hotovosť
27/2024
0,00 € Pharma Team s.r.o. Centrum sociálnych služieb ANIMA
14. Marec 2024
Darovacia zmluva - TV Samsung
26/2024
0,00 € Mária Perašínová Centrum sociálnych služieb ANIMA
1. Marec 2024
Zmluva o výkone činností pracovnej zdravotnej služby
25/2024
0,00 € GAJOS, s.r.o. Centrum sociálnych služieb ANIMA
29. Február 2024
Darovacia zmluva - finančná hotovosť
22/2024
0,00 € Eva Čupková Centrum sociálnych služieb ANIMA
29. Február 2024
Darovacia zmluva - finančná hotovosť
21/2024
0,00 € Vlasta Gejdošová Centrum sociálnych služieb ANIMA
29. Február 2024
Darovacia zmluva - finančná hotovosť
20/2024
0,00 € Emília Hríbiková Centrum sociálnych služieb ANIMA
29. Február 2024
Darovacia zmluva - finančná hotovosť
19/2024
0,00 € Viliam Roman Centrum sociálnych služieb ANIMA
29. Február 2024
Darovacia zmluva - finančná hotovosť
23/2024
0,00 € Ladislav Stromko Centrum sociálnych služieb ANIMA
29. Február 2024
Darovacia zmluva - finančná hotovosť
24/2024
0,00 € Karol Dohnanský Centrum sociálnych služieb ANIMA
26. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní stravy č. 00001/2023/CSSEDEN/RZ
18/2024
0,00 € Centrum sociálnych služieb EDEN Centrum sociálnych služieb ANIMA
13. Február 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o platení príspevku zamestnávateľa
17/2024
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Centrum sociálnych služieb ANIMA
8. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny EIC: 24ZSS30258350008
16/2024
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Centrum sociálnych služieb ANIMA
19. Január 2024
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
14/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Centrum sociálnych služieb ANIMA
19. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
15/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Centrum sociálnych služieb ANIMA
18. Január 2024
Príloha k zmluve č. 937/2008 + Príloha č. 1 k zmluve č. 9372008
13/2024
0,00 € Liptovská vodárenská spoločnosť Centrum sociálnych služieb ANIMA
17. Január 2024
Dodatok č.1 k rámcovej zmluve o servisnej činnosti č. 16/2023
12/2024
0,00 € Ján Lehotský - YASKY Centrum sociálnych služieb ANIMA
15. Január 2024
Zmluva o dielo č. S 1/2024
4/2024
0,00 € Výťahy LM s.r.o. Centrum sociálnych služieb ANIMA