Centrálny register zmlúv

Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Január 2024
Zmluva o dodávke elektriny
222023
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
9. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
12024
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami
9. Január 2024
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
R 12024
0,00 € MUDr. Marián Ilenčík Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami
30. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
192023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. December 2023
Rámcová dohoda uzatvorená podľa ustanovení § 409 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
202023
5 109,00 € Food Factory Slovakia s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. December 2023
Rámcová dohoda uzatvorená podľa ustanovení § 409 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
212023
44 689,27 € INMEDIA, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
24. November 2023
Zmluva o dielo a poskytovaní služieb uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. ...
R 172023
0,00 € WEBY GROUP, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
31. Október 2023
Zmluva na zabezpečenie a vykonávanie úloh Civilnej ochrany podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
R 162023
0,00 € Lenka Liptáková - BOZPO Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
24. Október 2023
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. ...
182023
49 720,00 € STOL-MONT Ivan s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
17. Október 2023
Rámcová dohoda uzatvorená podľa ustanovení § 409 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
172023
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
2. Október 2023
Poistná Zmluva Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu / programu
P 32023
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
29. September 2023
DOHODA Číslo: 23/32/054/359 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších služieb pre samosprávny kraj/ rozpočtovú organizáciu ...
R 152023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
29. September 2023
Darovacia zmluva č. 26/2023 uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení ...
D 12023
4 471,65 € MSM VZP s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
28. September 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu
012022
Doplnená
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
28. September 2023
Zmluva o spolupráci
R 82021
Doplnená
0,00 € Implementačná agentúra MPSVaR SR Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
1. August 2023
Rámcová dohoda uzatvorená podľa ustanovení § 409 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
162023
6 449,88 € METRO Cash & Carry SR s. r. o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
31. Júl 2023
Rámcová dohoda uzatvorená podľa ustanovení § 409 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
132023
37 402,08 € TIWA, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
31. Júl 2023
Rámcová dohoda uzatvorená podľa ustanovení § 409 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
142023
20 549,69 € Štefan Mesároš-VEZOPAX Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
31. Júl 2023
Rámcová dohoda uzatvorená podľa ustanovení § 409 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
152023
23 031,52 € INMEDIA, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
28. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
112023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb