Centrálny register zmlúv

Obec Rosina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme KD - VS 15042024
Zmluva o nájme KD - VS 15042024
210,00 € Obec Rosina RICHARD TUPY OBUTY
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme - priestranstvo v areáli OŠK 15042024
Zmluva o nájme - priestranstvo v areáli OŠK 15042024
30,00 € Obec Rosina Ľubomír Líška
8. Apríl 2024
Zmluva o nájme KD - MS JOGA 08042024
Zmluva o nájme KD - MS JOGA 08042024
60,00 € Obec Rosina Ľubica Bačinská
3. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 3/2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 3/2024
0,00 € Obec Rosina PSDOMOV s.r.o.
3. Apríl 2024
Zmluva č. 15/2024 o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe
Zmluva č. 15/2024 o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe
0,00 € Obec Rosina Spojená škola
27. Marec 2024
Zmluva o nájme KD - MS 27032024
Zmluva o nájme KD - MS 27032024
70,00 € Obec Rosina Drahomíra Holešová
27. Marec 2024
Zmluva o nájme KD - kuchyňa 27032024
Zmluva o nájme KD - kuchyňa 27032024
60,00 € Obec Rosina Drahomíra Holešová
26. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
842
10,00 € Obec Rosina Vladislav Bukovinský
22. Marec 2024
Zmluva č. 324 0456 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Zmluva č. 324 0456 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Rosina
14. Marec 2024
Zmluva o výpožičke KD - VS JDS 14032024
Zmluva o výpožičke KD - VS JDS 14032024
0,00 € Obec Rosina Jednota dôchodcov Slovenska - základná organizácia Rosina
11. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P/841
Zmluva o nájme hrobového miesta P/841
20,00 € Obec Rosina Prostredná Anna
11. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu č. 12/2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu č. 12/2024
6 000,00 € KALI RECORDS s.r.o. Obec Rosina
6. Marec 2024
Zmluva o nájme KD - VS Tanečná 06032024
Zmluva o nájme KD - VS Tanečná 06032024
630,00 € Obec Rosina Peter Sňahničan
4. Marec 2024
Zmluva o nájme KD - MS JOGA 04032024
Zmluva o nájme KD - MS JOGA 04032024
45,00 € Obec Rosina Ľubica Bačinská
1. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke KD
0,00 € Obec Rosina OŠK Rosina
28. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P/840
Zmluva o nájme hrobového miesta 840
0,00 € Obec Rosina Jozef Komačka
28. Február 2024
Zmluva o nájme KD - VS 26022024
Zmluva o nájme KD - VS 26022024
150,00 € Obec Rosina Jozef Komačka
28. Február 2024
Zmluva o nájme KD - kuchyňa 27022024
Zmluva o nájme KD - kuchyňa 27022024
40,00 € Obec Rosina Elena Komačková
21. Február 2024
Zmluva o výpožičke KD - MS SZZ Rosina 21022024
Zmluva o výpožičke KD - MS SZZ Rosina 21022024
0,00 € Obec Rosina Slovenský zväz záhradkárov Rosina
21. Február 2024
Zmluva o výpožičke KD - VS SZZ Rosina 21022024
Zmluva o výpožičke KD - VS SZZ Rosina 21022024
0,00 € Obec Rosina Slovenský zväz záhradkárov Rosina