Centrálny register zmlúv

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
Zmluva o umožnení predaja sezónneho ovocia a zeleniny.
31/O/24
400,00 € Lukáš Šteiniger Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/N/2024
11/N/2024
3 203,18 € Protetika, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
14. Jún 2024
Darovacia zmluva
10/D/24
193,80 € Mgr. Andrea Piačková Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
7. Jún 2024
Darovacia zmluva
9/D/24
1 142,00 € Emília Švíčková Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
7. Jún 2024
Zmluva o prevzatí dlhu
42/O/24
11 956,15 € MUDr. Eva Tomášová Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
7. Jún 2024
Zmluva o prevzatí dlhu
43/O/24
8 116,44 € MUDr. Barbora Révesová Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/N/2024
9/N/2024
2 427,55 € Chirurgia Ovita s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
31. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/N/2024
5/N/2024
0,00 € BOMED, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
31. Máj 2024
Dohoda o prevzatí dlhu č. 017/1/2024/142
41/O/24
1 985,30 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
22. Máj 2024
Rámcová zmluva o kúpe hotových jedál.
7/J/24
0,00 € Ing. Zdenko Ertel Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
21. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva
40/O/24
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
21. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva
39/O/24
0,00 € SHP a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
21. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva
38/O/24
0,00 € Lamron s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
21. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva
37/O/24
0,00 € Fatra TIP s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
21. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva
36/O/24
0,00 € Majster mäsiar s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
21. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva
35/O/24
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
21. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva
34/O/24
0,00 € PEZA a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
21. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva
33/O/24
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
20. Máj 2024
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
32/O/24
0,00 € VISTAMET, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
16. Máj 2024
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2024 č. 202/2024
30/O/24
25 395,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici