Centrálny register zmlúv

Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2024
Zmluva o dielo Exteriérové športové zariadenie
Zmluva o dielo Exteriérové športové zariadenie
39 288,00 € BRANO, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola Žilina
26. Jún 2024
Dodatok č. 00050/2024/SZŠZA/D3-Bu k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2022(šk.rok 2022/2023)
Dodatok č. 00050/2024/SZŠZA/D3-Bu
0,00 € OPTIS s.r.o. Stredná zdravotnícka škola Žilina
20. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.00049/2024/SZŠZA/Š-SM
č.00049/2024/SZŠZA/Š-SM
0,00 € Eva Kuklíková Stredná zdravotnícka škola Žilina
20. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní č. 00051/2024/SZŠZA/ŠIUBY
č. 00051/2024/SZŠZA/ŠIUBY
663,00 € Kuklíková Eva Stredná zdravotnícka škola Žilina
19. Jún 2024
Darovacia zmluva Kia Slovakia s.r.o.
č. 442/212/2024
3 500,00 € Kia Slovakia s.r.o. Stredná zdravotnícka škola Žilina
14. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní č. 00048/2024/SZŠZA/ŠIUBY
č. 00048/2024/SZŠZA/SIUBY
15,00 € Straka Michal Stredná zdravotnícka škola Žilina
11. Jún 2024
Individuálne cestovné poistenie
č.65593135
4,00 € Union poisťovňa, a.s. Stredná zdravotnícka škola Žilina
4. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní č. 00047/2024/SZŠZA/ŠIUBY
č. 00047/2024/SZŠZA/ŠIUBY
188,00 € Adamec Tomáš Stredná zdravotnícka škola Žilina
31. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní stravovania č. 00046/2024/SZŠZA/ŠJ CU
č. 00046/2024/SZŠZA/ŠJ CU
63,42 € Mihalčinova Iveta Stredná zdravotnícka škola Žilina
30. Máj 2024
Kúpna zmluva Nábytok vrátnice
č. 42/25/2024
6 282,48 € NAMIBEX, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola Žilina
30. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní č. 00044/2024/SZŠZA/ŠIUBY
č.00044/2024/SZŠZA/ŠIUBY
273,00 € Michalčinová Iveta Stredná zdravotnícka škola Žilina
30. Máj 2024
Dodatok k zmluve o ubytovaní 00117/2024/SZŠZA/ŠI-D1-UBYŠ
č.00045/2024/SZŠZA/ŠI-D1-UBYŠ
375,00 € Šprláková Sára Stredná zdravotnícka škola Žilina
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí grantu na uskutočnenie projektu Šport bez rozdielu
č.24052
39 288,24 € Nadácia Kia Slovakia Stredná zdravotnícka škola Žilina
27. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní 00043/2024/SZŠZA/ŠIUBY
č. 00043/2024/SZŠZA/ŠIUBY
0,00 € Kuhajdová Alžbeta Stredná zdravotnícka škola Žilina
27. Máj 2024
Darovacia zmluva INTERIÉR DEFIBRILÁTOR AED SMARTY SAVER
č. 290/202
1 680,00 € Občianske združenie Zdravotnícke vzdelávanie v Žiline Stredná zdravotnícka škola Žilina
24. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní 00043/2024/SZŠZA/ŠIUBY
00043/2024/SZŠZA/ŠIUBY
0,00 € Kuhajdová Alžbeta Stredná zdravotnícka škola Žilina
22. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní č. 00026/2024/SZŠZA/ŠIUBY
č. 00026/2026/SZŠZA/ŠIUBY
0,00 € Veselovský Samuel Stredná zdravotnícka škola Žilina
22. Máj 2024
Zmluva č.00033/2024/SZŠZA/ŠJ POT LIB o dodávke mliečnych výrobkov
č.00033/2024/SZŠZA/ŠJ POT LIB
40 833,70 € Libex, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola Žilina
22. Máj 2024
Zmluva č.00034/2024/SZŠZA/ŠJ POT LIB o dodávke potravinárskych výrobkov
č.00034/2024/SZŠZA/ŠJ POT LIB
13 660,48 € Libex, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola Žilina
22. Máj 2024
Zmluva č.00035/2024/SZŠZA/ŠJ POT SLO o dodávke čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov, orechov a vajec
č.00035/2024/SZŠZA/ŠJ POT SLO
53 397,35 € SLO-TEX, spol. s.r.o Stredná zdravotnícka škola Žilina