Centrálny register zmlúv

Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2024
Zmluva o dielo
3/2024
63 739,89 € KOLDREAL s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
9941048227
17,90 € Slovak Telekom, a.s. Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen
15. Marec 2024
Zmluva č. 30 047/01 o prenájme odpadových nádob na zber zmesového komunálneho odpadu
2/2024
202,00 € Marius Pedersen, a.s. Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen
18. Marec 2024
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny 4397/2024
4397/2024
0,00 € Magna Energia a.s. Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
3
270,00 € Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen Pavol Kevely Reštaurácia Lipa
16. Január 2024
Dohoda o povolení parkovania
1/2024
1 750,00 € Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen Spasiteľ SK, s.r.o.
3. Január 2024
Zmluva č. SAZP SE/ZVF/2023/121
121/2023
Doplnená
7 518,83 € Slovenská agentúra životného prostredia Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen
19. December 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve 1695/2022ODDSM o združenej dodávke elektriny
1695/2022
0,00 € Magna Energia a.s. Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen
7. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o určení výučbového zdravotníckeho zariadenia z 17.12.2018
2
0,00 € Ambulancia všeobecného lekára úre dospelých MUDr. Rút Šuleková,s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen
7. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o určení výučbového zdravotníckeho zariadenia z 17.12.2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o výučbovom zariadení - MUDr. Ján Filkor
0,00 € F&F medicine, s.r.o. - ambulancia všeobecného lekára pre dospelých Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen
7. November 2023
Zmluva o určení výučbového zdravotníckeho zariadenia Strednej zdravot.školy Zvolen
9/2023
0,00 € Medicentrum spol. s. r. o. Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen
26. Október 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za školu Profi Extra
2409251185
20 917,20 € Generali Poisťovňa Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen
18. Október 2023
Dodatok č. 11 k Zmluve o určení výučbového zariadenia nemocnica Agel Zvolen, uzavretej 1.10.2011
Dodatok č. 11 k Zmluve o výučbovom zariadení Nemocnica Agel Zvolen
0,00 € Nemocnica AGEL Zvolen, a.s. Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen
18. Október 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve o určení výučbového zariadenia DSS Záhonok Zvolen uzavretej 31.08.2011
Dodatok č. 9 k Zmluve o výučbovom zariadení DSS Záhonok Zvolen
0,00 € DSS Záhonok Zvolen Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen
7. September 2023
Zmluva o prenájme telocvične a sociálnych priestorov
7/2023
0,00 € Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen Centrum voľného času Domino
7. September 2023
Zmluva o prenájme telocvične a sociálnych priestorov
8/2023
0,00 € Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen KMG ZVOLEN o.z.
2. August 2023
Zmluva o poskytnutí grantu č. STMIC23_31
STMIC23_31
937,37 € Nadácia PONTIS Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen
26. Máj 2023
Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak
5/2023
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen
26. Máj 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
6/2023
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen
4. Máj 2023
Čiastková zmluva
Čiastková zmluva
6,64 € O2 Slovakia, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen