Centrálny register zmlúv

Školský internát, Považská 7, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Júl 2024
Zmluva o ubytovaní
00225/2024/ŠIPOV-00987
1 650,00 € Školský internát Považská 7, Košice Školský internát, Považská 7, Košice
12. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany pred požiarmi
00264/2024/ŠIPOV-00728
Doplnená
764,00 € Kateřina Nevelosová - NEVKA Školský internát, Považská 7, Košice
10. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní
00225/2024/ŠIPOV - 00683
280,00 € Školský internát Považská 7, Košice Mudr. Marián Marcin
5. Jún 2024
Rámcová zmluva o bezodplatnom dodaní poľnohospodárskych plodín
00264/2024/ŠIPOV - 00649
0,00 € SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb Školský internát, Považská 7, Košice
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o servise výťahov
00258/2024/ŠIPOV-00306
0,00 € Tuchyňa výťahy s.r.o. Školský internát, Považská 7, Košice
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb - manažér kybernetickej bezpečnosti
00264/2024/ŠIPOV-00339
504,00 € CUBS Plus s.r.o. Školský internát, Považská 7, Košice
15. Apríl 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
00239/2024/ŠIPOV-00283
0,00 € Jaroslav Beluščák Školský internát, Považská 7, Košice
15. Apríl 2024
Dohoda o zrážkach zo mzdy
00239/2024/ŠIPOV-00284
0,00 € Školský internát Považská 7, Košice Jaroslav Beluščák
19. Marec 2024
Darovacia zmluva
00254/2024/ŠIPOV-00166
938,23 € Rodičovské združenie pri Školskom internáte Považská 7, Košice Školský internát, Považská 7, Košice
4. Marec 2024
Dohoda o zrážkach zo mzdy
00239/2024/ŠIPOV-00075
0,00 € Školský internát Považská 7, Košice Ing. Karolína Kacsenyáková
19. Február 2024
Zmluva o ubytovaní
00225/2024/ŠIPOV-00023
400,00 € Školský internát Považská 7, Košice Laura Kufferová
16. Február 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov žiakov školy, školského internátu na serveri Košického samosprávneho kraja
238/182023-1787
0,00 € Košický samosprávny kraj Školský internát, Považská 7, Košice
12. Január 2024
Zmluva na služby v oblasti BOZP
82/2024
1 728,00 € Filip šamaj Školský internát, Považská 7, Košice
31. Január 2024
Zmluva o ubytovaní
151/2024
Doplnená
725,00 € Školský internát Považská 7, Košice Eliška Boldiová
30. Január 2024
Darovacia zmluva
147/2024
667,20 € Rodičovské združenie pri Školskom internáte Považská 7, Košice Školský internát, Považská 7, Košice
30. Január 2024
Zmluva o spracovaní komplexnej účtovnej agendy
149/2024
6 600,00 € Eva Výrostková - účtovník Školský internát, Považská 7, Košice
25. Január 2024
Zmluva na poskytnutie služieb - pranie a žehlenie bielizne
132/2024
6 415,32 € Viesta s.r.o. Školský internát, Považská 7, Košice
16. Január 2024
Dohoda o zrážkach zo mzdy
91/2024
0,00 € Školský internát Erika Stankociová
21. December 2023
Darovacia zmluva - finančný dar
935/8/2023
0,00 € Katarína Leškovská Školský internát, Považská 7, Košice
19. December 2023
Zmluva o zabezpečovaní servisu - správa wifi siete, LAN siete, webstránky, servera
1755/2023
1 832,00 € Mgr. Miroslav Baranko Školský internát, Považská 7, Košice