Centrálny register zmlúv

Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2023
Dodatok k zmluve č. 13/2021 o združenej dodávke elektriny
30/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
11. September 2023
Rámcová zmluva
29/2023
14 853,75 € MäsoZemplín a.s. Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
7. September 2023
Rámcová kúpna zmluva
26/2023
15 817,46 € INMEDIA spol. s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
7. September 2023
Rámcová kúpna zmluva
27/2023
11 482,83 € INMEDIA spol. s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
7. September 2023
Rámcová kúpna zmluva
28/2023
9 373,06 € INMEDIA spol. s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
6. September 2023
RÁMCOVÁ DOHODA na dodanie chleba a pečiva
24/2023
3 588,00 € Fipek s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
6. September 2023
Rámcová dohoda
25/2023
10 351,10 € M.A.D.D. FRUIT s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
30. August 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
23/2023
165,00 € Športový klub Spiritual Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
9. August 2023
Darovacia zmluva
22/2023
3 067,20 € Združenie pre SZŠ - Michalovce Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
12. Júl 2023
Dohoda o grante pre program Erazmus plus1
21/2023
49 580,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
2. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
20/2023
100,00 € Mesto Michalovce Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
27. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak
19/2023
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
21. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
8/2023
Doplnená
0,00 € Mária Danková Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
21. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
9/2023
0,00 € Mária Jakubiková Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
21. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
9/2023
Doplnená
0,00 € Mária Jakubiková Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
21. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
10/2023
Doplnená
0,00 € Dominika Pastiráková Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
21. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
11/2023
Doplnená
0,00 € Mária Puchalová Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
21. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
12/2023
Doplnená
0,00 € Fiterová Helene Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
21. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
13/2023
Doplnená
0,00 € Miklošová Viera Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
21. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
14/2023
Doplnená
0,00 € Jacková Marcela Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce