Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Predmetom daru je vybudovaný altánok - enviroučebňa s vodozádržnou funkciou pre 25 žiakov v športovo-rekreačnom areáli pri ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici.
52/2024
5 892,00 € Bratislavské regionálne ochranárske združenie Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
1. Marec 2024
Predmetom daru je priepustný povrch, tvorený zámkovou dlažbou a zatrávňovacou dlažbou vysypanou štrkom s celkovou rozlohou 100 m2 v areáli MŠ Kolískova 14
53/2024
12 252,00 € Bratislavské regionálne ochranárske združenie Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
29. Február 2024
Pranie textílií pre materské školy
51/2024
9 152,77 € Wasco - družstvo Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
27. Február 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
50/2024
0,00 € Digitel, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
26. Február 2024
Prenájom priestorov na účely zorganizovania športovo-tanečnej súťaže v pole dance a aerial športoch
47/2024
4 370,00 € Pole and Aerial Sports Federation Slovakia Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
26. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme
48/2024
152,92 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
21. Február 2024
Nájom záhrada
35/2024
2 021,30 € JUDr. Svetlana Gavorová Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
21. Február 2024
Poskytovanie grafických služieb
46/2024
6 000,00 € Štefan Orávik - youandme Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
20. Február 2024
Úprava rozpočtu úver zmluvy z pôvod.sumy 868 038,89 € na 943 703,00 € kvôli skutoč.,že bol znížený grant.z MITADAPT (ACC02P02, Nór.granty)a to korekciou o 25%. Dodatkom sa dočerpá schvál. suma úveru.
45/2024
943 703,00 € Environmentálny fond Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
16. Február 2024
Výstavba bežeckej dráhy v areáli spojenej školy Tilgnerova 14
43/2024
185 113,37 € ŠPORTFINAL s.r.o. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
16. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
41/2024
60,00 € Otto Michalička Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
16. Február 2024
3 besedy pre deti karloveských škôl
44/2024
200,00 € Alena Mrvová Kocková Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
14. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
40/2024
130,00 € Základná umelecká škola sv. Cecílie Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
13. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
39/2024
90,00 € Mestské divadlo Trenčín - MDT, o.z. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
13. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
23/2024
209 695,20 € Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava
12. Február 2024
Prenájom priestorov na účel konania schôdze členov Jednoty dôchodcov na Slovensku BA – Karlova Ves
38/2024
130,00 € Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku BA - Karlova Ves Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
12. Február 2024
Nájom nebytových priestorov
29/2024
60,00 € Karloveské tanečné centrum Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
8. Február 2024
Dodatok c.1 k zmluve o najme - zmena cenníka
36/2024
500,00 € CirKusKus, o.z. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
8. Február 2024
Zmluva o akceptácii platobných kariet
37/2024
500,00 € VÚB, a.s. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
6. Február 2024
Dodatok c.1 k zmluve o najme - zmena cennika
34/2024
100,00 € Občianske združenie FOR BA - Art Mestská časť Bratislava - Karlova Ves