Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Lamač

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Marec 2024
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy
Dohoda k zmluve s interným číslom 3824
0,00 € KULLA SK, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Lamač
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme sociálneho bytu
Dodatok č. 1 k zmluve s interným číslom 3720
0,00 € Miroslava Babošová Mestská časť Bratislava - Lamač
27. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme sociálneho bytu
Dodatok č. 2 k zmluve s interným číslom 2923
0,00 € Iveta Bilčíková Mestská časť Bratislava - Lamač
15. Február 2024
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka č. OST/11/2024/BVS
PS_0142024
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mestská časť Bratislava - Lamač
15. Február 2024
Kúpna zmluva
_PPS0152024
355 000,00 € Finance Corporation a.s. Mestská časť Bratislava - Lamač
13. Február 2024
Zamestnávateľská zmluva
INE_013/2024
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Mestská časť Bratislava - Lamač
13. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o združení č. 1/1996
INE_144/2023
0,00 € Hl.mesto SR Bratislavy Mestská časť Bratislava - Lamač
5. Február 2024
Zamestnávateľská zmluva
INE_012/2024
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. Mestská časť Bratislava - Lamač
30. Január 2024
Zmluva o spolupráci zo dňa 24.01.2024
PPS_0092024
0,00 € Mestská knižnica v Bratislave Mestská časť Bratislava - Lamač
30. Január 2024
Kúpna zmluva
_PPS0102024
20,00 € RNDr. Jarmila Filipčíková - GEN-PRO CONSULT Mestská časť Bratislava - Lamač
30. Január 2024
Zamestnávateľská zmluva
INE_011/2024
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s, a.s. Mestská časť Bratislava - Lamač
23. Január 2024
Vykonávacia dohoda vo vzťahu k Memorandu o rozdelení nenávratného finančného príspevku z pripravovanej výzvy v rámci Operačného programu IROP cieľom PO 9 FAST-CARE
Vykonávacia dohoda k Memorandu s interným číslom 3927
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Mestská časť Bratislava - Lamač
23. Január 2024
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
INE_008/2024
500,00 € Výbohová Martina Mestská časť Bratislava - Lamač
17. Január 2024
Zmluva o dielo
PR_003/2024
16 498,80 € AudioMaster s.r.o. Mestská časť Bratislava - Lamač
17. Január 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PPS_0042024
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mestská časť Bratislava - Lamač
17. Január 2024
Poistná zmluva
PPS_0052024
132,25 € Komunálna poisťovňa a. s. Mestská časť Bratislava - Lamač
17. Január 2024
Poistná zmluva
PS_0062024
132,25 € Komunálna poisťovňa a. s. Mestská časť Bratislava - Lamač
17. Január 2024
Poistná zmluva
PS_0072024
132,25 € Komunálna poisťovňa a. s. Mestská časť Bratislava - Lamač
10. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
PPS_002/2024
11 400,00 € APUEN AKADÉMIA s.r.o. Mestská časť Bratislava - Lamač
9. Január 2024
Zmluva o spolupráci a poradenstve
PPS_0012024
5 400,00 € TORVEL s.r.o. Mestská časť Bratislava - Lamač