Centrálny register zmlúv

Mestské služby mesta Trnava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Máj 2022
NZ HM 13/178 jednohrob TV
1069/2022
50,00 € Mestské služby mesta Trnava Helena Drahošová
25. Október 2023
Dohoda č. 23/08/010/39 o pomoci v hmotnej múdzi
2065/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava Mestské služby mesta Trnava
4. December 2023
Žltý bajk
2311/2023
30,00 € Mestské služby mesta Trnava Mgr. Silvia Beťková
4. December 2023
NZ HM 10/148 jednohrob TV
2312/2023
0,00 € Mestské služby mesta Trnava Ing. Katarína Haršányiová
4. December 2023
NZ HM 2/48 jednohrob Modranka
2314/2023
50,00 € Mestské služby mesta Trnava Katarína Drobná
4. December 2023
žltý bajk
2315/2023
30,00 € Mestské služby mesta Trnava Mária Grexová
4. December 2023
Žltý bajk
2317/2023
20,00 € Mestské služby mesta Trnava Lucia Svrčeková
1. December 2023
NZ HM 17/47 jednohrob KC
2188/2023
50,00 € Mestské služby mesta Trnava Ľubomír Puškár
1. December 2023
NZ HM 20/108 jednohrob KC
2304/2023
50,00 € Mestské služby mesta Trnava Ivana Demovičová
1. December 2023
Žltý bajk
2305/2023
30,00 € Mestské služby mesta Trnava Ing. Martin Beťko
1. December 2023
Žltý bajk
2306/2023
30,00 € Mestské služby mesta Trnava Daniela Mercel Sokolovská
30. November 2023
NZ HM 1/310 dvojhrob TV
2290/2023
80,00 € Mestské služby mesta Trnava Gabriela Sabová
30. November 2023
Žltý bajk
2292/2023
30,00 € Mestské služby mesta Trnava Ivana Gabajová, MA
30. November 2023
Žltý bajk
2293/2023
30,00 € Mestské služby mesta Trnava Kristína Hrčková
30. November 2023
NZ HM 14/564 jednohrob KC
2177/2023
50,00 € Mestské služby mesta Trnava Rozália Vidličková
30. November 2023
NZ HM 18/138 dvojhrob TV
2288/2023
80,00 € Mestské služby mesta Trnava Marcela Fodorová
30. November 2023
NZ HM 3U/47 urna KC
2291/2023
26,00 € Mestské služby mesta Trnava Ľuboš Nimmerfoll
30. November 2023
Žltý bajk
2294/2023
30,00 € Mestské služby mesta Trnava JUDr. Katarína Šimonová
30. November 2023
NZ HM 1/3 dvojhrob KC
2296/2023
80,00 € Mestské služby mesta Trnava Kvetoslava Jarošová
30. November 2023
NZ HM 20/110 jednohrob KC
2297/2023
50,00 € Mestské služby mesta Trnava Lucia Blažeková