Centrálny register zmlúv

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Dar na skvalitnenie podmienok života občanov v starobnom a invalidnom dôchodku
Zmluva č. 26/2023/DDHo
5 000,00 € Ondrejková Renáta, Mgr. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1
18. November 2023
Realizovanie príležitostného spoločného verejného obstarávania
Zmluva č. 25/2023/DDHo
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1
10. Október 2023
Čerstvé ovocie a zelenina
Zmluva č. 24/2023/DDHo
54 388,62 € Liana Jesenská Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1
30. September 2023
Čerstvé mäso a mäsové výrobky
Zmluva č. 23/2023/DDHo
54 808,86 € Jakub Ilavský, s. r. o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1
29. September 2023
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky
Zmluva č. 21/2023/DDHo
30 440,53 € FAUN spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1
29. September 2023
Maľovanie interiéru hlavnej budovy
Zmluva č. 22/2023/DDHo
26 379,60 € TOMRA STAV, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1
28. September 2023
Mrazené mäso a výrobky
Zmluva č. 18/2023/DDHo
22 560,90 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1
28. September 2023
Čerstvé mlieko a mliečne výrobky
Zmluva č. 19/2023/DDHo
54 784,50 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1
28. September 2023
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny
Zmluva č. 20/2023/DDHo
86 790,12 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1
25. August 2023
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení
Zmluva č. 17/2023/DDHo
1 405,68 € OTIS Výťahy s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči
25. August 2023
Zmena účinnosti platnosti rámcovej dohody uzatvorenej 07.12.2022
Dodatok č. 11 (Zmluva č. 38/2022/DDHo)
5 175,67 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1
30. August 2023
Zmena účinnosti platnosti rámcovej dohody uzatvorenej 22.12.2023
Dodatok č. 12 (Zmluva č. 44/2022/DDHo)
3 866,50 € NOVOCASING NITRA Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1
30. August 2023
Zmena účinnosti platnosti rámcovej dohody uzatvorenej 19.12.2022
Dodatok č. 13 (Zmluva č. 41/2022/DDHo)
2 738,75 € Senické a skalické pekárne, a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1
30. August 2023
Zmena účinnosti platnosti rámcovej dohody uzatvorenej 05.12.2022
Dodatok č. 14 (Zmluva č. 36/2022/DDHo)
1 615,34 € MIK s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1
30. August 2023
Zmena účinnosti platnosti rámcovej dohody uzatvorenej 08.12.2022
Dodatok č. 15 (Zmluva č. 40/2022/DDHo)
3 591,67 € MIK s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1
30. August 2023
Zmena účinnosti platnosti rámcovej dohody uzatvorenej 08.12.2022
Dodatok č. 16 (Zmluva č. 39/2022/DDHo)
2 983,33 € Liana Jesenská Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1
14. Júl 2023
Zabezpečenie podmienok vykonávania praxe akreditovaného Kurzu inštruktora sociálnej rehabilitácie
Zmluva č. 16/2023/DDHo
0,00 € BM WORK AGENCY, spoločnosť s ručením obmedzeným Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1
28. Jún 2023
Zmena účinnosti platnosti rámcovej dohody uzatvorenej 07.12.2022
Dodatok č. 5 (Zmluva č. 38/2022/DDHo)
10 351,33 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1
29. Jún 2023
Zmena účinnosti platnosti rámcovej dohody uzatvorenej 19.12.2022
Dodatok č. 6 (Zmluva č. 41/2022/DDHo)
5 477,49 € Senické a skalické pekárne, a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1
29. Jún 2023
Zmena účinnosti platnosti rámcovej dohody uzatvorenej 08.12.2022
Dodatok č. 7 (Zmluva č. 39/2022/DDHo)
5 966,67 € Liana Jesenská Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1