Centrálny register zmlúv

Obec Čata

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti - P. Szabo
16102023
663,28 € Obec Čata Peter Szabo
6. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti zo dňa 16.10.2023
06.12.2023
0,00 € Obec Čata Peter Szabo
30. November 2023
DODATOK č.8 k zMLUVE č. 1-S2011 - TKO, Separovaný zber a Inertný odpad
1-S/2011
108,00 € Kosit West s.r.o. Obec Čata
30. November 2023
Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve zo dňa 19.11.2021
19112021
100,00 € Obec Čata Ádám Klučka
7. November 2023
Zmluva o SOÚ - ODPAD
31102023-2
0,00 € Kosit West s.r.o. Obec Čata
31. Október 2023
Zámenná zmluva - Obec Čata - B. Róžová a J.C.A. do Rego Novo
31102023
0,00 € Obec Čata Brigita Róžová a José Carlos Andrino do Rego Novo
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci - Citrón s.r.o.
30102023
0,00 € Citrón s.r.o. Obec Čata
13. Október 2023
Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie odborného autorského dohľadu- Modernizácia základnej školy v obci Čata
12102023
8 500,00 € UNISTAV Group s.r.o. Obec Čata
10. Október 2023
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 28.06.2018
10102023
18,65 € Obec Čata Priska Antalová
2. Október 2023
Zmluva o spolupráci -Slovak Telekom, a.s. - Infraštruktúra
29092023
1 800,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Čata
27. September 2023
Darovacia zmluva o darovaní
27092023
1 652,00 € ZMRS Materská škola - Óvoda Obec Čata
19. September 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dotácii - ZMRS ZŠ G. Barossa v VJM Čata 2023
19092023
0,00 € Obec Čata ZMRS Základná škola Gábora Barossa s VJM - Baross Gábor alapiskola
18. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie - NSK
1735/2023/OSČ
4 962,36 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Čata
7. September 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme bytu - byt č.1
31082023-1
219,00 € Obec Čata Ing. Dominika Figurová
7. September 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme bytu - byt č.2
31082023-2
202,00 € Obec Čata Mgr. Peter Struhár
7. September 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme bytu - byt č.3
31082023-3
181,00 € Obec Čata Mgr. Péter Köteles
4. September 2023
Zmluva o dielo - Manažment projekt CERV
30082023
2 000,00 € Ing. Ema Vasiová Obec Čata
17. August 2023
Zmluva o zab. sys. združ. nakl. s odpadmi z obalov a s odpadmi neobal. výrobkov - NATUR-PACK, a.s.
28072023-4
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Čata
15. August 2023
Kúpna zmluva Breza a Brezová - C-KN č.58-4
01082023
17,00 € Obec Čata Breza a Brezová
4. August 2023
Deň obce 2023 - Henna
28072023-1
750,00 € Ádám Henriett Henna Obec Čata