Centrálny register zmlúv

Obec Devičany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. September 2022
Zmluva o dielo - rekonštrukcia chodníka
10/2022
0,00 € BK DOM s.r.o. Obec Devičany
11. December 2022
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
15/2022
0,00 € Coop Jednota Levice, spotrebné družstvo Obec Devičany
17. August 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0788
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Devičany
11. December 2022
Zmluva o manažmente projektu
16/2022
0,00 € Ekologické a inovačné centrum o.z. Obec Devičany
1. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
6/2022
0,00 € Enviropol SK s.r.o. Obec Devičany
27. Máj 2022
Zmluva o dielo - rekonštrukcia pamätníka SNP
5/2022
3 250,00 € KAMEŇ ART Obec Devičany
30. August 2022
Zmluva o dielo
8/2022
0,00 € Marek Svitač Obec Devičany
24. Október 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti zo dňa 18.10.2022
13/2022
0,00 € Mgr. Štefan Mazúch a manželka Martina Mazúchová Obec Devičany
4. Apríl 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti zo dňa 1.4.2022
1/2022
0,00 € Obec Devičany (predávajúci) Vladimír Lukáč a Ľubica Lukáčová (kupujúci)
6. Apríl 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti zo dňa 6.4.2022
2/2022
232,20 € Obec Devičany (predávajúci) Ing. Miloš Obert (kupujúci)
11. Apríl 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti zo dňa 11.4.2022
3/2022
Doplnená
688,86 € Obec Devičany (predávajúci) Milota Loišová (kupujúci)
19. Apríl 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti zo dňa 19.4.2022
4/2022
166,41 € Obec Devičany (predávajúci) Mgr. Štefan Mazúch a Martina Mazúchová (kupujúci)
6. September 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti zo dňa 6.9.2022
9/2022
0,00 € PaedDr. Mgr. Peter Kriška, PhD. a Ivana Krišková Obec Devičany
5. Október 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti zo dňa 26.8.2022
11/2022
0,00 € PaedDr. Mgr. Peter Kriška, PhD. a Ivana Krišková Obec Devičany
24. Máj 2022
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A)
23/002/21
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Devičany
6. November 2022
Zámenná zmluva
14/2022
0,00 € Vladimír Homoľa Obec Devičany
21. Júl 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti zo dňa 12.7.2022
7/2022
0,00 € Vladimír Lukáč a Ľubica Luáčová Obec Devičany
8. Jún 2022
Zmluva o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu
11011278
Doplnená
0,00 € Waste transport, a.s. Obec Devičany
6. Október 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti zo dňa 3.10.2022
12/2022
Doplnená
0,00 € Zuzana Grausová Obec Devičany