Centrálny register zmlúv

Technické služby mesta Zlaté Moravce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023100017
0,00 € Alžbeta Slosjárová Technické služby mesta Zlaté Moravce
1. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023120006
0,00 € Marián Madola Technické služby mesta Zlaté Moravce
1. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024020013
0,00 € Juraj Manek Technické služby mesta Zlaté Moravce
1. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024020032
0,00 € Lívia Dedíková Technické služby mesta Zlaté Moravce
1. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024020033
0,00 € Helena Páleníková Technické služby mesta Zlaté Moravce
19. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2020110002_01
0,00 € Erika Pivarčiová Technické služby mesta Zlaté Moravce
19. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023090002
0,00 € Mária Solárová Technické služby mesta Zlaté Moravce
19. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023090003
0,00 € Magdaléna Páleníková Technické služby mesta Zlaté Moravce
19. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023110003
0,00 € Mária Horvátová Technické služby mesta Zlaté Moravce
19. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023110005
0,00 € Mária Horvátová Technické služby mesta Zlaté Moravce
19. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023110049
0,00 € Mária Biela Technické služby mesta Zlaté Moravce
19. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023110050
0,00 € Mária Biela Technické služby mesta Zlaté Moravce
19. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023110060
0,00 € Alexandra Borčániová Technické služby mesta Zlaté Moravce
19. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023120026
0,00 € Jarmila Švecová Technické služby mesta Zlaté Moravce
19. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024010015
0,00 € Helena Kováčová Technické služby mesta Zlaté Moravce
19. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024020003
0,00 € Anna Bednárová Technické služby mesta Zlaté Moravce
19. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024020027
0,00 € Ing. Jozef Galovič Technické služby mesta Zlaté Moravce
19. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024020028
0,00 € Helena Oravcová Technické služby mesta Zlaté Moravce
19. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024020029
0,00 € Iveta Ovsenáková Technické služby mesta Zlaté Moravce
19. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024020030
0,00 € Lucia Pavlová Technické služby mesta Zlaté Moravce