Centrálny register zmlúv

Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Február 2024
Zmluva o nájme
40/2024
13,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Kruh pre prirodzenú pomoc v živote (nájomca)
14. Február 2024
Zmluva o nájme
39/2024
300,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Annamária Súkeníková (nájomca)
12. Február 2024
Zmluva o nájme
37/2024
Doplnená
35,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Výkup drahých kovov SK,s.r.o. (nájomca)
12. Február 2024
Zmluva o nájme
38/2024
Doplnená
12,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Erika Fuljerová (nájomca)
8. Február 2024
Zmluva o obstaraní predaja veci
36/2024
0,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (obstarávateľ) Peter Kay (objednávateľ)
7. Február 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
34/2023
500,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Gymnázium V.B.Nedožerského v Prievidzi
7. Február 2024
Zmluva o nájme
35/2024
60,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Ivan Sýkora (nájomca)
6. Február 2024
Zmluva o nájme
32/2024
Doplnená
50,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) ZO JDS 07 Prievidza (nájomca)
6. Február 2024
Zmluva o nájme
33/2024
Doplnená
106,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) FK Veľká Lehôtka (nájomca)
5. Február 2024
Zmluva o dielo
31/2024
18 289,68 € HEBAU s.r.o. Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
1. Február 2024
Zmluva o nájme
29/2024
Doplnená
216,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Slovenský skauting, 14. zbor Prievidza (nájomca)
1. Február 2024
Zmluva o nájme
30/2024
Doplnená
26,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Kruh pre prirodzenú pomoc v živote (nájomca)
31. Január 2024
Zmluva o nájme
27/2024
514,10 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Hamu s.r.o. (nájomca)
31. Január 2024
Nájomná zmluva
28/2024
60,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Mgr. Žiško Ľuboš (nájomca)
25. Január 2024
Príloha k Zmluve o užívaní č.4/2021
26/2024
282,84 € Správa majetku mesta Prievidza,s.r.o. Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
24. Január 2024
Hromadná licenčná zmluva
24/2024
120,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
24. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb číslo 927646
25/2024
0,10 € Kinet s.r.o. Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
23. Január 2024
Nájomná zmluva
22/2024
60,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Mgr. Žiško Ľuboš (nájomca)
23. Január 2024
Nájomná zmluva
23/2024
60,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Mgr. Žiško Ľuboš (nájomca)
22. Január 2024
Zmluva o nájme
21/2024
Doplnená
13,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi U9, a.s.