Centrálny register zmlúv

Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2024
Zmluva o dielo
130/2024
300,00 € Rudolf Mišovic (zhotoviteľ) Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
10. Júl 2024
Zmluva o nájme
129/2024
Doplnená
42,50 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi Ars Preuge
9. Júl 2024
Zmluva o nájme
128/2024
979,70 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Silne reči o.z.
1. Júl 2024
Hromadná licenčná zmluva
127/2024
118,02 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
27. Jún 2024
Zmluva o nájme
124/2024
Doplnená
28,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Kruh pre prirodzenú pomoc v živote (nájomca)
27. Jún 2024
Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
125/2024
1 000,00 € Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (darca) Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (obdarovaný)
27. Jún 2024
Zmluva o nájme
126/2024
500,60 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) OZ Divadlo Maska (nájomca)
25. Jún 2024
Zmluva o dielo
123/2024
420,00 € Rudolf Mišovic (zhotoviteľ) Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
21. Jún 2024
Zmluva o nájme
122/2024
Doplnená
495,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Ivana Mizeráková (nájomca)
19. Jún 2024
Zmluva o nájme
119/2024
400,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Pavol Bahna (nájomca)
19. Jún 2024
Zmluva o nájme
120/2024
768,90 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi StArt,o.z. (nájomca)
19. Jún 2024
Zmluva o nájme
121/2024
684,50 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi StArt,o.z. (nájomca)
17. Jún 2024
Zmluva o dielo
117/2024
150,00 € Janka Poliaková ( zhotoviteľ) Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
14. Jún 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.SNM-BOJ-ZOV-2024/1797
115/2024
0,00 € Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
14. Jún 2024
Zmluva o nájme
116/2024
797,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) SANNENT,s.r.o.
12. Jún 2024
Protokol o odovzdaní zhodnotenia budovy
114/2024
69 382,28 € Mesto Prievidza Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
11. Jún 2024
Zmluva o nájme
111/2024
Doplnená
24,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Martin Daško (nájomca)
11. Jún 2024
Zmluva o nájme
112/2024
Doplnená
110,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Tatian Mellová (nájomca)
11. Jún 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
113/2024
600,00 € K2000, zduženie na podporu kultúry Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
10. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
110/2024
0,00 € Divadlo Mystik,s.r.o. Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi