Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 24, Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2024
Rámcová zmluva
21/2024
0,00 € Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
15. Júl 2024
Zmluva č.:TN072405 o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
20/2024
2 112,00 € Bezpex s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
13. Júl 2024
Príkazná zmluva
19/2024
3 000,00 € JUDr. Marta Sokolíková Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
2. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP, OPP
18/2024
3 840,00 € Ing. Martin Kováč Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
11. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 70/2023/R
P/70/2023
0,00 € Cestovná kancelária Motýľ, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
11. Jún 2024
Zmluva č. 2462869 v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z. z.
17/2024
0,00 € SLOVGRAM NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝROBCOV ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
5. Jún 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri akceptovaní produktov Edenred č. 1/2024
16/2024
0,00 € Ticket Service, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
28. Máj 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke č. 2015/0478
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke č. 2015/0478
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
26. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri akceptovaní produktov
15/2024
0,00 € Up Dejeuner s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 102/2023/OaP
P/102/2023
0,00 € Obvodná poľovnícka komora Trenčín Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 104/2023/H
P/104/2023
0,00 € Pavol Nechala - MoPa s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 74/2023/E
P/74/2023
0,00 € HELLA Slovakia Lighting. s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
14. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 98/2023/OaP
P/98/2023
0,00 € BR-SERVIS s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
14. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 99/2023/OaP
P/99/2023
0,00 € Equilibrium, spol. s r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
14. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 90/2023/OaP
P/90/2023
0,00 € Keramoprojekt Trenčín a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
14. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 91/2023/OaP
P/91/2023
0,00 € Česka&Slovenska Certifikačná Únia s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
14. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 95/2023/OaP
P/95/2023
0,00 € Obecný úrad Petrova Lehota Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
16. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 76/2023/E
P/76/2023
0,00 € Ing. Martin Kováč Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
16. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 83/2023/E
P/83/2023
0,00 € JOZA, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
16. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 84/2023/E
P/84/2023
0,00 € Slovenské elektrárne, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín