Centrálny register zmlúv

Obec Sečovská Polianka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
S2024/00092
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Sečovská Polianka
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie - Výstavba autobusových prístreškov
S2024/00078
15 000,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Obec Sečovská Polianka
9. Február 2024
Zmluva o grantovom účte - MOaPS
S2024/0004/01
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Sečovská Polianka
29. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
S2024/00032
0,00 € Obec Sečovská Polianka Obecný futbalový klub Sečovská Polianka
19. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní fin. prostriedkov na CVČ
S2024/00044
238,00 € Obec Sečovská Polianka Mesto Vranov nad Topľou
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJQ5 s názvom: Zavedenie miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Sečovská Polianka
S2024/0004
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Sečovská Polianka
12. Január 2024
Zmluva o zverení majetku obce Sečovská Polianka do Správy
S2024/00024
0,00 € Obec Sečovská Polianka Základná škola, Školská 558, Sečovská Polianka
11. Január 2024
Dodatok - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - dopoistená stavba ZD, hnuteľný majekok
S2024/00028
0,00 € Generali poisťovňa Obec Sečovská Polianka
8. Január 2024
Zmluva o dielo - nakladanie s odpadmi 2024-2025
S2024/00013
0,00 € KOSIT a.s. Obec Sečovská Polianka
8. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní poradenstva a služieb
S2024/00011
708,00 € EUprojects, s.r.o. Obec Sečovská Polianka
3. Január 2024
Zmluva o dielo na zhotovenie posudku strategického dokumentu "Územný plán obce Sečovská Polianka"
S2023/00021
1 132,00 € Gurbaľ Pavol, Ing. Obec Sečovská Polianka
3. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov - kozmetický salón
S2023/00346
0,00 € Obec Sečovská Polianka Palenčíková Katarína, Ing.
3. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov - poskytovanie masérskych služieb
S2023/00344
0,00 € Obec Sečovská Polianka Hudáková Michaela
20. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o príspevku na projekt podpory športu - Sečovská Polianka:Multifunkčné ihrisko s mantinelmi a osvetlením
S2023/00447
70 928,36 € Obec Sečovská Polianka Fond na podporu športu
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt - Výstavba medzigeneračnej zóny oddychu v obci Sečovská Polianka
S2023/00233/01
124 493,73 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Sečovská Polianka
14. December 2023
Zmluva o Municipálnom úvere – „Výstavba zberného dvora v obci Sečovská Polianka“
S2023/00010/05
207 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Sečovská Polianka
6. December 2023
Darovacia zmluva - č. SITB-OO2-2023/001354-072
S2023/00434
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Sečovská Polianka
5. December 2023
Servisná zmluva - plynová tepelné čerpadlá Robur
S2023/00429
0,00 € Kubero s.r.o. Obec Sečovská Polianka
21. November 2023
Zmluva o dielo č.05/2023 - POD- Výsadba v obci Sečovská Polianka - revitalizácia verejného priestranstva
S2023/00154/01
8 500,00 € Ing. Matúš Rusnák - Záhradná architektúra Obec Sečovská Polianka
7. November 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - TCOM
S2023/00400
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Sečovská Polianka