Centrálny register zmlúv

Obec Sečovská Polianka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
Zmluva o dielo - MŠ Sečovská Polianka - prístavba a stavebné úpravy
S2024/00251
25 800,00 € ateliér - m spol. s r. o. Obec Sečovská Polianka
18. Jún 2024
Zmluva o dielo-012024 - Sečovská Polianka: rekonštrukcia ciest a nové parkovisko
S2024/00243
178 713,58 € SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou Obec Sečovská Polianka
30. Máj 2024
Poistná zmluva - havarijné poistenie - príves
S2024/00028/4
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Sečovská Polianka
30. Máj 2024
Poistná zmluva - PZP príves
S2024/00028/3
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Sečovská Polianka
30. Máj 2024
Poistná zmluva - havarijné poistenie - traktor Kubota
S2024/00028/2
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Sečovská Polianka
30. Máj 2024
Poistná zmluva - PZP traktor Kubota
S2024/0028
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Sečovská Polianka
30. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP - Zavedenie miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Sečovská Polianka
S2024/00004
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Sečovská Polianka
28. Máj 2024
Zmluva o zverení majetku obce Sečovská Polianka do správy - ZŠ Sečovská Polianka - obnoviteľný zdroj energie
S2024/00229
0,00 € Obec Sečovská Polianka Základná škola, Školská 558, Sečovská Polianka
28. Máj 2024
Nájomná zmluva a umiestnenie boxu Balíkovo
S2024/00169
0,00 € Slovak Parcel Service s.r.o. Obec Sečovská Polianka
22. Máj 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
S2024/00219
0,00 € Slovak Telecom, a.s. Obec Sečovská Polianka
14. Máj 2024
Zmluva CVČ - Trebišov
S2024/00044/02/CVČ
0,00 € Obec Sečovská Polianka Mesto Trebišov
13. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
S2024/000204
0,00 € Obec Sečovská Polianka TEOS – SK, s. r. o.
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - CVČ Elba
S2024/00138/1
0,00 € Obec Sečovská Polianka Súkromné centrum voľného času ELBA, Smetanova 2, Prešov
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - CVČ Vranov nad Topľou
S2024/00044/4
0,00 € Obec Sečovská Polianka Mesto Vranov nad Topľou
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - CVČ Lipany
S2024/00044/1
0,00 € Obec Sečovská Polianka Mesto Lipany
9. Máj 2024
Darovacia zmluva - finančný príspevok pre DHZ
S2024/00199
500,00 € Dom seniorov Harmónia n.o. Obec Sečovská Polianka
5. Apríl 2024
Poistná zmluva-úrazové poistenie PUPN2
S2024/00128
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Sečovská Polianka
4. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
S2024/00155
0,00 € Obec Sečovská Polianka Mariana Trellová
25. Marec 2024
Zmluva č. 1424 498 - DHZO
S2024/00141
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Sečovská Polianka
21. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
S2024/00130
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Sečovská Polianka