Centrálny register zmlúv

Obec Sačurov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Júl 2024
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva - Antuš
0,00 € Miroslav Antuš Obec Sačurov
3. Júl 2024
4 TRIEDNA MŠ SAČUROV
4 TRIEDNA MŠ SAČUROV
0,00 € PB bau , s.r.o. Obec Sačurov
26. Jún 2024
Poskytovanie auditorských služieb
-
0,00 € ML-audit, s.r.o Obec Sačurov
2. Máj 2024
Zber a zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Sačurov
20231201
0,00 € Kosit, a.s. Obec Sačurov
2. Máj 2024
Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
1424 497
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Sačurov
2. Máj 2024
Odstránenie nelegálnej skládky
Zmluva o dielo
0,00 € VODOSTAV Vranov nad/Topľou Obec Sačurov
2. Máj 2024
Kúpna zmluva a dohoda o zániku vecného bremena
Kúpna zmluva a dohoda o zániku vecného bremena
0,00 € Obec Sačurov Obec Sačurov
2. Máj 2024
Oprava prístupovej cesty na ŠK Sačurov
01/04/2024
0,00 € NAJ-STAV s.r.o. Obec Sačurov
11. Február 2024
Zmluva o dielo č.2023201- Rekonštrukcia strešného plášťa budovy prevádzkárne
Zmluva o dielo č.2023201- Rekonštrukcia strešného plášťa budovy prevádzkárne
0,00 € IZOLIA , s.r.o. Obec Sačurov
11. Február 2024
Kúpna zmluva - Sačurovský traktor
Kúpna zmluva - Sačurovský traktor
0,00 € POD - VECHEC Obec Sačurov
4. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
20230311
0,00 € ORIENS, s.r.o Obec Sačurov
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z 302091CVW2-91-108
28 600,00 € Ministerstvo investícií , regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Sačurov
9. August 2023
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 10.07.2023
1
0,00 € CITY LIGHT SLOVAKIA, s.r.o. Obec Sačurov
9. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
202319
0,00 € Arcidiecézna charita KOŠICE Obec Sačurov
25. Júl 2023
ZMLUVA O DIELO - Zvýšenie kapacity zberného dvora - stavebné práce
ZMLUVA O DIELO - Zvýšenie kapacity zberného dvora - stavebné práce
Doplnená
0,00 € PŠP s.r.o. Obec Sačurov
24. Júl 2023
Zmluva o úvere č. 71/004/23
Zmluva o úvere č. 71/004/23
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Sačurov
24. Júl 2023
Poistná zmluva -úrazové poistenie
11-14455
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Obec Sačurov
24. Júl 2023
Sačurovský traktor – poistenie
11-322736
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Obec Sačurov
24. Júl 2023
Príloha č. 1 a č. 2 kúpnej zmluvy
Príloha č. 1 a č. 2 kúpnej zmluvy
0,00 € METTE , s.r.o. Obec Sačurov
14. Júl 2023
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v KD Sačurov
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v KD Sačurov
0,00 € City Light Slovakia, s.r.o. Obec Sačurov