Centrálny register zmlúv

Obec Sačurov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
20230311
0,00 € ORIENS, s.r.o Obec Sačurov
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z 302091CVW2-91-108
28 600,00 € Ministerstvo investícií , regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Sačurov
9. August 2023
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 10.07.2023
1
0,00 € CITY LIGHT SLOVAKIA, s.r.o. Obec Sačurov
9. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
202319
0,00 € Arcidiecézna charita KOŠICE Obec Sačurov
25. Júl 2023
ZMLUVA O DIELO - Zvýšenie kapacity zberného dvora - stavebné práce
ZMLUVA O DIELO - Zvýšenie kapacity zberného dvora - stavebné práce
Doplnená
0,00 € PŠP s.r.o. Obec Sačurov
24. Júl 2023
Zmluva o úvere č. 71/004/23
Zmluva o úvere č. 71/004/23
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Sačurov
24. Júl 2023
Poistná zmluva -úrazové poistenie
11-14455
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Obec Sačurov
24. Júl 2023
Sačurovský traktor – poistenie
11-322736
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Obec Sačurov
24. Júl 2023
Príloha č. 1 a č. 2 kúpnej zmluvy
Príloha č. 1 a č. 2 kúpnej zmluvy
0,00 € METTE , s.r.o. Obec Sačurov
14. Júl 2023
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v KD Sačurov
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v KD Sačurov
0,00 € City Light Slovakia, s.r.o. Obec Sačurov
5. Júl 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik , štátny podnik Obec Sačurov
14. Jún 2023
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v KD Sačurov
Zmluva o dielo
0,00 € Drevokom Slovakia , s.r.o. Obec Sačurov
14. Jún 2023
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v KD Sačurov.
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v KD Sačurov.
Doplnená
0,00 € METTE , s.r.o. Obec Sačurov
17. Máj 2023
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v KD SAČUROV
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ č. 01/2023/AK
0,00 € AK PREŠOV,spol. s.r.o. Obec Sačurov
17. Máj 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy / č. 229/14 /
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Sačurov
17. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 01-05-2023 Oprava miestnych komunikácii v obci Sačurov-ul. Staničná
01-05-2023
0,00 € NAJ - STAV , s.r.o. Obec Sačurov
11. Apríl 2023
Sociálno-integračné centrum Sačurov - stavebné práce
1/2023
0,00 € GRUND VRANOV N.T., s.r.o. Obec Sačurov
25. November 2022
Odkúpenie pozemku
202022
0,00 € Palková Monika Obec Sačurov
25. November 2022
Odkúpenie časti parciel
212022
0,00 € Zubko Andrej, Zubková Helena, Pavlo Matúš, Huková Monika, Nemčík Jozef, Hančuľák Jozef, Čeremšák Martin Franko Andrej Obec Sačurov
2. November 2022
ZATEPLENIE OBECNÉHO ÚRADU SAČUROV
ZMLUVA O DIELO č. 18102022
0,00 € STAVOTREND MI , s.r.o. Obec Sačurov