Centrálny register zmlúv

Obec Poša

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny_08.04.2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny_08.
0,00 € Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice Obec Poša
21. Jún 2024
Zmluva č. 701/2024/OPR o poskytnutí dotácie
Zmluva č. 701/2024/OPR
2 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Poša
19. Jún 2024
Zmluva o dielo č. JO 100624
Zmluva o dielo č. JO 100624
11 988,00 € Premier Consulting EU, s.r.o. Obec Poša
12. Jún 2024
Zmluva o dielo č. JO 110624
Zmluva o dielo č. JO 110624
11 988,00 € Premier Consulting EU, s.r.o. Obec Poša
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami 692/2024
692/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Poša
20. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Poša
20. Máj 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejnej kanalizácie
227/4/2024/závodVV
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice Obec Poša
4. Apríl 2024
Dodatok k zmluve o pripojení_zmena mesačného poplatku za pripojenie
Dodatok k zmluve o pripojení_zmena mesačného popla
43,20 € Minet Slovakia s.r.o. Obec Poša
2. Apríl 2024
Poistka č. 9160158759
9160158759
1 794,34 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Poša
27. Marec 2024
Zmluva o dielo č. 01/2024
Zmluva o dielo č. 01/2024
15 000,00 € SeNaDa, s.r.o. Obec Poša
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/123
2024/123
7 000,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Obec Poša
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJM9 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Poša
701/2023
163 838,06 € Úrad vlády SR Obec Poša
23. Január 2024
Zmluva o šírení reklamy
Zmluva o šírení reklamy
20,00 € ALDA VT, s.r.o., 67, 06745 Hudcovce Obec Poša
17. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančných pro
240,00 € Mesto Vranov nad Topľou Obec Poša
14. December 2023
Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v ob
0,00 € FÚRA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce Obec Poša
8. December 2023
Dodatok k zmluve o pripojení - zmena programu pripojenia
Dodatok k zmluve o pripojení - zmena programu prip
20,40 € Minet Slovakia s.r.o. Obec Poša
8. December 2023
Dodatok k zmluve o pripojení - zmena mesačného poplatku za pripojenie
Dodatok k zmluve o pripojení - zmena mesačného pop
40,32 € Minet Slovakia s.r.o. Obec Poša
16. November 2023
Zmluva o bežnom účte Transparentný účet POMOC V NÚDZI
Zmluva o bežnom účte Transparentný účet
0,00 € VÚB, a. s. Obec Poša
9. November 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20204014
RA-SNCA/20204014
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Poša
7. September 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
421/2023
727 440,00 € Úrad vlády SR Obec Poša