Centrálny register zmlúv

Obec Komárany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov 18.5.2024
2024/014
0,00 € Kovková Andrea Obec Komárany
18. Apríl 2024
Zamestnávateľská zmluva s DDS
2024/013
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Obec Komárany
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO
2024/12
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Komárany
7. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb (implementácií softvéru a jeho podpore)
2024/0011
0,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Komárany
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo financií SR
2024/010
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Obec Komárany
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie Rímskokatolícka farnosť, Soľ
2024/009
0,00 € Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Soľ Obec Komárany
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie JDS ZO Komárany
2024/008
0,00 € Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Komárany Obec Komárany
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
2024/007
0,00 € Mesto Vranov nad Topľou Obec Komárany
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie Evanjelická cirkev
2024/006
0,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Merník Obec Komárany
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie Gréckokatolícka cirkev
2024/005
0,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čičava Obec Komárany
12. Február 2024
Darovacia zmluva Davin s.r.o.
2024/004
0,00 € DAVIN s.r.o. Obec Komárany
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb - mobilná aplikácia
2024/003
0,00 € Alphabet group s. r. o. Obec Komárany
17. Január 2024
Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb
0012024
0,00 € Alphabet service s.r.o. Obec Komárany
17. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
0022024
0,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Komárany
29. November 2023
Zmluva o dielo
0212023
Doplnená
0,00 € Davin s.r.o Obec Komárany
27. November 2023
Dodatok č. N20201016002D05 k zmluve o spolupráci
0192023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Komárany
2. November 2023
Dohoda č. 23/40/010/39
0182023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou Obec Komárany
26. Október 2023
Dohoda o zabez. podmienok vykonávania aktiv.činnosti formou menších obecných služieb
0172023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou Obec Komárany
25. Október 2023
Zmluva o dielo a o poskytovaní služieb
0152023
0,00 € EP Protect s.r.o. Obec Komárany
25. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt
0162023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Komárany