Centrálny register zmlúv

Obec Hlinné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2024
Zmluva č. 1424 480 o poskytovaní dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
1424 480
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Hlinné
23. Marec 2024
Dohoda č. 24/40/054/52
24/40/054/52
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Hlinné
27. Február 2024
Nájomná zmluva č. 16/ 2024 o nájme bytu
16/ 2024
0,00 € Miroslav Bužo Obec Hlinné
27. Február 2024
Nájomná zmluva č. 17/ 2024 o nájme bytu
17/ 2024
0,00 € Ľubica Bužová Obec Hlinné
27. Február 2024
Nájomná zmluva č. 18/ 2024 o nájme bytu
18/ 2024
0,00 € Miroslav Goroľ Obec Hlinné
27. Február 2024
Nájomná zmluva č. 19/ 2024 o nájme bytu
19/ 2024
0,00 € Peter Jurmák Obec Hlinné
27. Február 2024
Nájomná zmluva č. 20/ 2024 o nájme bytu
20/ 2024
0,00 € František Tancoš Obec Hlinné
27. Február 2024
Nájomná zmluva č. 21/ 2024 o nájme bytu
21/ 2024
0,00 € Imrich Goroľ Obec Hlinné
27. Február 2024
Nájomná zmluva č. 22/ 2024 o nájme bytu
22/ 2024
0,00 € Stanislav Bužo Obec Hlinné
27. Február 2024
Nájomná zmluva č. 23/ 2024 o nájme bytu
23/ 2024
0,00 € Imrich Mitáč Obec Hlinné
27. Február 2024
Nájomná zmluva č. 24/ 2024 o nájme bytu
24/ 2024
0,00 € Jaroslav Tancoš Obec Hlinné
27. Február 2024
Nájomná zmluva č. 25/ 2024 o nájme bytu
25/ 2024
0,00 € Peter Goroľ Obec Hlinné
24. Február 2024
Nájomná zmluva č. 1/ 2024 o nájme bytu
1/ 2024
0,00 € Ján Bužo Obec Hlinné
24. Február 2024
Nájomná zmluva č. 2/ 2024 o nájme bytu
2/ 2024
0,00 € Michal Tancoš Obec Hlinné
24. Február 2024
Nájomná zmluva č. 3/ 2024 o nájme bytu
3/ 2024
0,00 € Peter Bužo Obec Hlinné
24. Február 2024
Nájomná zmluva č. 4/ 2024 o nájme bytu
4/ 2024
0,00 € Jozef Mitaľ Obec Hlinné
24. Február 2024
Nájomná zmluva č. 5/ 2024 o nájme bytu
5/ 2024
0,00 € Imrich Mitáč Obec Hlinné
24. Február 2024
Nájomná zmluva č. 6/ 2024 o nájme bytu
6/ 2024
0,00 € Anton Bužo Obec Hlinné
24. Február 2024
Nájomná zmluva č. 7/ 2024 o nájme bytu
7/ 2024
0,00 € Dana Mitáčová Obec Hlinné
24. Február 2024
Nájomná zmluva č. 8/ 2024 o nájme bytu
8/ 2024
0,00 € Milan Tancoš Obec Hlinné