Centrálny register zmlúv

Obec Zemplínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1/2024-30/06/21
0,00 € FÚRA s.r.o. Zemplínska Nová Ves
18. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
2/2024
1 425,00 € Zemplínska Nová Ves Mesto Trebišov
16. Január 2024
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie
1/2024-ZD
120,00 € Anna Olahová - ROZPOČTY Zemplínska Nová Ves
9. Január 2024
Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využívaní služieb ÚPVS Koncovým konzumentom prostredníctvom certifikovaného integračného riešenia
1/2024
0,00 € webex.digital s.r.o. Zemplínska Nová Ves
22. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
2023/T/01
1 000,00 € T-MAPY s. r. o. Zemplínska Nová Ves
22. December 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"
2023/T/02
0,00 € T-MAPY s. r. o. Zemplínska Nová Ves
22. December 2023
Dohoda č. 23/45/10/164
23/45/010/164
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Zemplínska Nová Ves
7. December 2023
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
tz2023-1-05mm2
162,00 € TOPSET Solutions s. r. o. Zemplínska Nová Ves
24. Október 2023
Kúpna zmluva
3/2023-KZ
1 000,00 € Marián Kučera Zemplínska Nová Ves
2. Október 2023
Podpora udržania pracovných návykov - PUPN
23/45/054/1708
923,94 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Zemplínska Nová Ves
27. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke materiálu civilnej ochrany č. CO-77/2022-TV
CO-77/2022-TV - 1
824,52 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zemplínska Nová Ves
4. September 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu " Podpora pomáhajúcich profesií 3"
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_899
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Zemplínska Nová Ves
15. August 2023
Dodatok k zmluve na odchyt psov zo dňa 28.04.2022
RZ-3/2022-1/2023
48,00 € PREMIUM BVK s.r.o. Zemplínska Nová Ves
11. August 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
21/O/2023
900,00 € UCTOAUDIT s.r.o. Zemplínska Nová Ves
1. August 2023
Dodatok k mandátnej zmluve
1/2023 MZ
0,00 € Viktor Naď - VIMA Zemplínska Nová Ves
28. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí právnej pomoci
1/2023-PPP
566,12 € JUDr. Zuzana Gazdičová, advokátka Zemplínska Nová Ves
18. Júl 2023
Nájomná zmluva č. NZ 1/2023
NZ 1/2023
750,00 € Ján Kučera, Mária Kučerová Zemplínska Nová Ves
17. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ANQ4
309070ANQ7-1
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Zemplínska Nová Ves
17. Júl 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis
5509000566
2 693,07 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Zemplínska Nová Ves
10. Júl 2023
Kúpna zmluva
KZ 2/2023
500,00 € Anna Petrová Zemplínska Nová Ves