Centrálny register zmlúv

Obec Vojčice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Zmluva č. 25/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na rok 2024
25/2024
0,00 € Obec Vojčice Klub dôchodcov Vojčice
15. Máj 2024
Kúpno-predajná zmluva uzatvorená v zmysle ustanovenia § 588 Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami:
24/2024
8 000,00 € Marcel Iľko Obec Vojčice
6. Máj 2024
Dohoda o nájme č. 1/2024
23/2024
420,00 € Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Juraja Obec Vojčice
25. Apríl 2024
Dohoda_24_45_054_1066_Dohoda 54 Podpora udržania pracovných návykov 2 obec
22/2024
150,72 € Obec Vojčice Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov
17. Apríl 2024
Zmluva o výkupe elektriny a prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 2023VYR
21/2024
0,00 € Obec Vojčice Greenlogy, a.s.,
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
20/2024
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Vojčice
3. Apríl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností
19/2024
87,06 € Obec Vojčice Mária Tóthová
27. Marec 2024
Zmluva o právnych službách č. 270324
18/2024
0,00 € JUDr. Miroslav Bereš, Advokátska kancelária Obec Vojčice
27. Marec 2024
Dohoda_24_45_054_25_Dohoda54Podporaudrzaniapracovnychnavykov2obec
17/2024
4 408,56 € Obec Vojčice Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov
26. Marec 2024
Zmluva o dielo č. 20240305 podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
15/2024
196,80 € IFOsoft s.r.o. Obec Vojčice
26. Marec 2024
Zmluva o dielo č. 20240305 podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
16/2024
0,00 € IFOsoft s.r.o. Obec Vojčice
15. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní údajov
14/2024
0,00 € Obec Vojčice OKTE, a.s.
12. Marec 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 80-000153471PO2019
13/2024
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Vojčice
11. Marec 2024
Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
ŠOP SR/57/2024
0,00 € Štátna ochrana prírody SR Obec Vojčice
26. Február 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
11/2024
0,00 € Obec Vojčice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Február 2024
ZMLUVA č. 10/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na rok 2024
10/2024
5 000,00 € Obec Vojčice Rímskokatolícka farnosť Sedembolestnej Panny Márie Vojčice
6. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
7/2024
65,00 € Obec Vojčice Mesto Trebišov
6. Február 2024
Rámcova dohoda
8/2024
0,00 € Patrik Kačmarik - MPV Trans Obec Vojčice
6. Február 2024
Rámcová dohoda
9/2024
0,00 € Peter Vasiľ-VASVRTY Obec Vojčice
23. Január 2024
DODATOK K MANDÁTNEJ ZMLUVE uzatvorenej dňa 30.01.2007 na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby, autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
4/2024
50,00 € Viktor Naď - VIMA Obec Vojčice