Centrálny register zmlúv

Mesto Veľké Kapušany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č.: UF23042
167/2023
0,00 € SOMI Systems a.s. Mesto Velké Kapušany
29. November 2023
Dodatok č. 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz veľkokapacitných kontajnerov zo dňa 28.12.2022
171/2023
0,00 € FÚRA s.r.o. Mesto Velké Kapušany
29. November 2023
Dodatok č. 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
172/2023
0,00 € FÚRA s.r.o. Mesto Velké Kapušany
12. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
32/2023
0,00 € Štefan Balog Mesto Velké Kapušany
6. December 2023
Zmluva o dielo
176/2023
1 800,00 € Jozef Želinský Mestské kultúrne stredisko
30. November 2023
Zmluva č. 33/2023
174/2023
2 800,00 € Divadlo Thália Színház Mestské kultúrne stredisko
7. December 2023
Zmluva o nájme dopravného prostriedku č. P/117/DG/2023
182/2023
0,00 € REDOX s.r.o. Mesto Velké Kapušany
7. December 2023
Nájomná zmluva
183/2023
0,00 € Patrik Babiák Mesto Velké Kapušany
7. December 2023
Dodatok č. 3 ku mandátnej zmluve zo dňa 01.10.2019
184/2023
3 990,00 € Ing. Branislav Vojtek Mesto Velké Kapušany
7. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o zneškodňovaní odpadu skládkovaním č. ZM-RS-OD-19-0036/2019/ REMKO-SIRNÍK
185/2023
0,00 € REMKO Sirník, s.r.o. Mesto Velké Kapušany
6. December 2023
Zmluva o dielo
177/2023
30,00 € Lenka Tivadarová Mestské kultúrne stredisko
6. December 2023
Zmluva o dielo
175/2023
30,00 € Diana Fedičová Mestské kultúrne stredisko
6. December 2023
Zmluva o dielo
178/2023
100,00 € Mikuláš Varjassy Mestské kultúrne stredisko
6. December 2023
Zmluva o dielo
179/2023
150,00 € Boglárka Strausz Mestské kultúrne stredisko
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
180/2023
13 158,24 € Bethlen Gábor Alapkezelo Zrt, Budapest Mestské kultúrne stredisko
6. December 2023
Zmluva o spolupráci - Opatrovateľská služba
181/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Velké Kapušany
30. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 20/11/2023
173/2023
0,00 € Mesto Velké Kapušany SO TJ Čičarovce
27. November 2023
Zmluva o dielo č. 23 02 1 - Vypracovanie PD - Modernizácia ZŠ J.Erdélyiho deti 5-9 r.
169/2023
22 800,00 € PERDO s.r.o. Mesto Velké Kapušany
27. November 2023
Zmluva o dielo č. 23 02 2 - Vypracovanie PD - Modernizácia ZŠ J. Erdélyiho deti 1-4 r.
170/2023
16 080,00 € PERDO s.r.o. Mesto Velké Kapušany
24. November 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
166/2023
0,00 € Rímskokatolícká farnosť sv. Šimona a Júdu, Veľké Kapušany Mesto Velké Kapušany