Centrálny register zmlúv

Mesto Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Apríl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
CRZ/421/2024
0,00 € Mesto Trebišov ČERMÁK-NOVOSAD s.r.o.
20. Apríl 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
CRZ/422/2024
0,00 € Mesto Trebišov PHANANH s. r. o.
20. Apríl 2024
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov NP-03/2023
CRZ/423/2024
0,00 € Mesto Trebišov HAO VAN s.r.o.
20. Apríl 2024
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov NP-05/2023
CRZ/424/2024
0,00 € Mesto Trebišov D&R Logistic s. r. o.
18. Apríl 2024
Zmluva o zverení majetku do správy
CRZ/419/2024
1 333,20 € Centrum voľného času Mesto Trebišov
18. Apríl 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve prenájme parkovacieho miesta
CRZ/420/2024
0,00 € Mesto Trebišov Samuel Zbojovský
16. Apríl 2024
Zmluva o dielo
CRZ/417/2024
0,00 € SEZAKO Trnava, s.r.o. Mesto Trebišov
16. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zverení majetku do správy
CRZ/418/2024
0,00 € Mesto Trebišov Technické služby mesta Trebišov
15. Apríl 2024
Zmluva o zverení majetku do správy
CRZ/414/2024
152 939,82 € Mesto Trebišov Materská škola
15. Apríl 2024
Zmluva o odchyte a úschove odchytených túlavých psov
CRZ/415/2024
0,00 € Pomoc psíkom na východnom Slovensku Mesto Trebišov
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
CRZ/416/2024
2 000,00 € Mesto Trebišov Bedmintonový klub VICTORY Trebišov
13. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
CRZ/408/2024
0,00 € Mesto Trebišov Bc. František Tomko
13. Apríl 2024
Zmluva o nájme
CRZ/409/2024
0,00 € Mesto Trebišov Stanislav Farkaš FARTEX
13. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/410/2024
0,00 € Mesto Trebišov Valéria Anďalová
13. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/411/2024
1 200,00 € Obec Plechotice Mesto Trebišov
13. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/412/2024
32,50 € Obec Vinné Mesto Trebišov
13. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie
CRZ/413/2024
63 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Trebišov
9. Apríl 2024
Zmluva o zverení majetku do správy
CRZ/405/2024
750 161,91 € Mesto Trebišov Základná škola
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
CRZ/406/2024
2 500,00 € Mesto Trebišov Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme hnuteľnej veci
CRZ/407/2024
500,00 € Košický samosprávny kraj Mesto Trebišov