Centrálny register zmlúv

Obec Streda nad Bodrogom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dodatok 1/2014 k zmluve XXX z roku 2009
0,00 € FÚRA s.r.o. Streda nad Bodrogom
30. November 2023
Nájomná zmluva č. 2 - A - 342 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji
2 - A - 342
16,60 € Katarína Szemanová Streda nad Bodrogom
24. November 2023
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji
1-D-172
16,60 € Michaela Madžarová Streda nad Bodrogom
24. November 2023
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji
1-B-366
16,60 € Nikoleta Štellmachová Streda nad Bodrogom
20. November 2023
Zmluva o nájme malej sály
10/2023/MKS
14,00 € Zuzana Nagyová Streda nad Bodrogom
20. November 2023
Nájomná zmluva č. 2-A-341, O nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji
2-A-341
16,60 € Alexander Ferko Streda nad Bodrogom
16. November 2023
Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 01.10.2023 - 22/2023/OZ
Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 01.10.2023 - 22/2023/OZ
0,00 € ICT Solution, s.r.o. Streda nad Bodrogom
16. November 2023
Dodatok č.4 k zmluve č. 3086901 o poskytovaní verejných služieb
Dodatok č.4 k zmluve č. 3086901 o poskytovaní verejných služieb
0,00 € E-MAX INTERNET & IT s.r.o. Streda nad Bodrogom
15. November 2023
Dodatok ku zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307726
Dodatok ku zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307726
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Streda nad Bodrogom
13. November 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie č. 6/2023 zo dňa 12.04.2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie č. 6/2023 zo dňa 12.04.2023
543,70 € RESTART Streda nad Bodrogom
9. November 2023
Návrh poistnej zmluvy číslo 5500000001 pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis
5500000001
24 113,29 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Streda nad Bodrogom
7. November 2023
Nájomná zmluva č. 1-B-144, O nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji
1-B-144
33,20 € Ján Ivanoc Streda nad Bodrogom
7. November 2023
Nájomná zmluva č. 1-B-91, O nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji
1-B-91
16,60 € Szilvia Mihácsová Streda nad Bodrogom
6. November 2023
Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytového priestoru číslo: 2/2021/NZ zo dňa 14.12.2021
Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytového priestoru číslo: 2/2021/NZ zo dňa 14.12.2021
0,00 € Peter Balla - Bod Net Streda nad Bodrogom
25. Október 2023
Dodatok č. 3 o poskytovaní verejných služieb - VoIP k zmluve č. 3086901
Dodatok č. 3 o poskytovaní verejných služieb - VoIP k zmluve č. 3086901
0,00 € E-MAX INTERNET & IT s.r.o. Streda nad Bodrogom
24. Október 2023
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji
1 - E -59
16,60 € Karol Lenárt Streda nad Bodrogom
24. Október 2023
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji
1 - D -168
33,20 € Aurélia Reichelová Streda nad Bodrogom
24. Október 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní verejných služieb
0,00 € E-MAX INTERNET & IT s.r.o. Streda nad Bodrogom
24. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
22/2023/OZ
0,00 € ICT Solution, s.r.o. Streda nad Bodrogom
13. Október 2023
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia domu smútku v obci Streda nad Bodrogom"
21/2023/OZ
47 242,69 € STAVAB s.r.o. Obec Streda nad Bodrogom