Centrálny register zmlúv

Obec Streda nad Bodrogom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2024
Dohoda o skončení nájmu bytu
Dohoda o skončení nájmu bytu
0,00 € Alžbeta Magyarová Obec Streda nad Bodrogom
9. Júl 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Streda nad Bodrogom
2. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb vývozu odpadových vôd zo žúmp a ich zneškodňovanie
12/2024/OZ
0,00 € Ladislav Jakub - CSACSA Obec Streda nad Bodrogom
4. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 1-B-129, O nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji
1-B-129
16,60 € Mária Baľová Obec Streda nad Bodrogom
26. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 1-B-279 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji
1-B-279
16,60 € Milan Janka Obec Streda nad Bodrogom
13. Jún 2024
Zmluva o nájme veľkej sály č. 8/2024/MKS
8/2024/MKS
422,00 € Silvia Tóthová Obec Streda nad Bodrogom
4. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb vývozu odpadových vôd zo žúmp a ich zneškodňovanie č. 9/2024/OZ
9/2024/OZ
0,00 € Attila Tóth - AGRO Obec Streda nad Bodrogom
11. Jún 2024
Szerződés
11/2024/OZ
537,52 € Rozvágy-Text Start Szociális Szövetkezet Obec Streda nad Bodrogom
5. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonaní servisných prác výpočtovej techniky, údržbe PC siete a údržbe SW zo dňa 02.01.2020 č. 3/2020/OZ
Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonaní servisných prác výpočtovej techniky, údržbe PC siete a údržbe SW č. 3/2020/OZ
120,00 € Juraj Pikó - PIKO Obec Streda nad Bodrogom
5. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva
VP/24/16076/001
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Streda nad Bodrogom
4. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení komplexnej starostlivosti nesvojprávneho
10/2024/OZ
0,00 € Jolana Sekerová Obec Streda nad Bodrogom
29. Máj 2024
Zmluva o technickom zabezpečení podujatia č. 8/2024/OZ
8/2024/OZ
3 950,00 € PROMOAUDIO s.r.o. Obec Streda nad Bodrogom
22. Máj 2024
Zmluva o nájme veľkej sály č. 7/2024/MKS
7/2024/MKS
350,00 € Oskár Burcsák Obec Streda nad Bodrogom
13. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 5/2024/NZ
5/2024/NZ
1 116,06 € Richard Budjač - SHR Obec Streda nad Bodrogom
10. Máj 2024
Zmluva o nájme veľkej sály č.6/2024/MKS
6/2024/MKS
60,00 € Vojtech Oláh Obec Streda nad Bodrogom
9. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
7/2024/OZ
289,00 € PROGRANT, s.r.o. Obec Streda nad Bodrogom
2. Máj 2024
Dodatok č. 1-2024 k Zmluve o dodávke kovového odpadu
Dodatok č. 1-2024 k Zmluve o dodávke kovového odpadu
0,00 € JBD s.r.o. Streda nad Bodrogom
2. Máj 2024
Zmluva o nájme malej sály
5/2024/MKS
30,00 € Peter Ronto Streda nad Bodrogom
26. Apríl 2024
Zmluva o nájme nehnuteľností č. 4/2024/NZ
4/2024/NZ
150,00 € Futbalový klub II. Rákóczi Ferenc Borša Streda nad Bodrogom
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme nehnuteľností č. 3/2024/NZ
3/2024/NZ
150,00 € Futbalový klub II. Rákóczi Ferenc Borša Streda nad Bodrogom