Centrálny register zmlúv

Mesto Kráľovský Chlmec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Júl 2024
Dodatok č.2 k zmluve o nájme hrobového miesta č.V-251/2024.
INE_292/2024
0,00 € Mesto Kráľovský Chlmec Dako Štefan
24. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.V-252/2024.
PHM_293/2024
17,00 € Mesto Kráľovský Chlmec Binová Katarína
23. Júl 2024
Dodatok č.20 k zmluve o nájme bytu č.V-270/2024.
INE_289/2024
0,00 € Mesto Kráľovský Chlmec Balog Gejza
23. Júl 2024
Dodatok č.2 k zmluve o nájme bytu č.V-187/2024.
INE_290/2024
0,00 € Mesto Kráľovský Chlmec Kállaiová Andrea
23. Júl 2024
Dodatok č.12 k zmluve o nájme bytu č.V-199/2024.
INE_291/2024
0,00 € Mesto Kráľovský Chlmec Dancs Gustáv
22. Júl 2024
Dodatok č.2 k zmluve o nájme bytu č.V-207/2024.
INE_284/2024
0,00 € Mesto Kráľovský Chlmec Balog Jozef
22. Júl 2024
Sprostredkovateľská zmluva č.C-031/2024.
INE_285/2024
1 200,00 € Meniszkusz Kft. Budapest Mesto Kráľovský Chlmec
22. Júl 2024
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.V-283/2024.
INE_286/2024
0,00 € Csöregiová Martina Mesto Kráľovský Chlmec
22. Júl 2024
Dodatok č.2 k zmluve o nájme bytu č.V-282/2024.
INE_287/2024
0,00 € Mesto Kráľovský Chlmec Balogová Eva
22. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu č.V-281/2024.
NAJ_288/2024
0,00 € Mesto Kráľovský Chlmec Kállaiová Angela
19. Júl 2024
Dodatok č.12 k zmluve o nájme bytu č.V-203/2024.
INE_279/2024
0,00 € Mesto Kráľovský Chlmec Lakatos Zoltán
19. Júl 2024
Dodatok č.5 k zmluve o nájme bytu č.V-198/2024.
INE_280/2024
0,00 € Mesto Kráľovský Chlmec Danč Jozef
19. Júl 2024
Dodatok č.12 k zmluve o nájme bytu č.V-190/2024.
INE_281/2024
0,00 € Mesto Kráľovský Chlmec Balogová Karolina
19. Júl 2024
Zmluva o výkone správy č.V-278/2024.
ZVS_282/2024
0,00 € Mesto Kráľovský Chlmec Oláh Norbert
19. Júl 2024
Dohoda o pristúpení k záväzku č.V-277/2024.
INE_283/2024
3 770,00 € Mesto Kráľovský Chlmec Balogová Kristína
18. Júl 2024
Kúpna zmluva č.V-241/2024.
KUP_277/2024
390,00 € Mesto Kráľovský Chlmec Rajna Vojtech, Ing.
18. Júl 2024
Zmluva o umeleckom výkone č.V-271/2024.
INE_278/2024
400,00 € Demecseri Fúvószenekari Egyesület Mesto Kráľovský Chlmec
17. Júl 2024
Dodatok č.2 k zmluve o nájme hrobového miesta č.V-153/2024.
INE_267/2024
0,00 € Mesto Kráľovský Chlmec Emödi Janetta
17. Júl 2024
Dodatok č.2 k zmluve o nájme hrobového miesta č.V-132/2024.
INE_268/2024
0,00 € Mesto Kráľovský Chlmec Dobos Richard
17. Júl 2024
Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.V-249/2024.
INE_269/2024
0,00 € Mesto Kráľovský Chlmec Lénárt Vojtech, Ing.