Centrálny register zmlúv

Mesto Svidník

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP
ZML_235/2023
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mesto Svidník
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Svidník
ZML_234/2023
200,00 € Slov.zväz telesne postihnutých Mesto Svidník
18. September 2023
Dohoda č. 23/34/054/1350 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obce a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
ZML_223/2023
1 029,60 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov Mesto Svidník
14. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
ZOPS_077/2023
0,00 € O2 Business Services, a. s. Mesto Svidník
14. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Svidník
ZOPL_074/2023
500,00 € Občianske združenie Mladý Svidníčan Mesto Svidník
14. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Svidník
ZML_221/2023
500,00 € Slovenský rybársky zväz, MO Mesto Svidník
14. September 2023
Poistná zmluva
ZML_222/2023
60,00 € Komunálna poistovňa, a.s. Mesto Svidník
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Svidník
ZML_218/2023
200,00 € Slovenský zväz chovateľov poštových holubov Mesto Svidník
11. September 2023
Dohoda č. 278/2023 o zverení majetku mesta Svidník do správy správcu
ZML_216/2023
0,00 € Technické služby mesta Svidník Mesto Svidník
11. September 2023
Kúpna zmluva
KUPZ_080/2023
270,00 € Dutková Daniela Mesto Svidník
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí služby č. KRPZ-PO-VO2-101-011/2023-PR
ZOPS_076/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mesto Svidník
7. September 2023
Zmluva o dielo Dodatok č.1
ZML_215/2023
0,00 € Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. o. Mesto Svidník
5. September 2023
Zmluva o dielo
ZODI_079/2023
34 613,78 € GAS - MG, spol. s r.o. Mesto Svidník
4. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_077 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
ZML_202/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Svidník
4. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_078 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
ZML_203/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Svidník
1. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
ZOPFP_078/2023
34 868,43 € Občianske združenie DUKLA Mesto Svidník
1. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NAJZ_076/2023
1 668,00 € Mgr. Katarína Kundrátová, notár Mesto Svidník
28. August 2023
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BZP6-73-87
ZML_200/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Svidník
25. August 2023
Dohoda o prevode správy majetku mesta
ZML_199/2023
0,00 € Technické služby mesta Svidník Mesto Svidník
25. August 2023
Kúpna zmluva
KUPZ_079/2023
16 000,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Svidník