Centrálny register zmlúv

Mesto Svidník

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML_018/2024
70,00 € Braja Dalibor Mesto Svidník
15. Február 2024
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 284/2020 uzatvorenej dňa 4.12.2020
ZML_016/2024
340,00 € KAPA-PRESS, spoločnosť s ručením obmedzeným Mesto Svidník
15. Február 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zariadení vecného bremena
ZOVB_001/2024
360,00 € Senior dom Svida Mesto Svidník
13. Február 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu
ZML_351/2023
0,00 € Oravcová Renáta Mesto Svidník
13. Február 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu
ZML_362/2023
0,00 € Fedák Ján Mesto Svidník
13. Február 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu
ZML_361/2023
0,00 € Simanová Jana Mesto Svidník
13. Február 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu
ZML_360/2023
0,00 € Palubová Martina Mesto Svidník
13. Február 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu
ZML_359/2023
0,00 € Gulova Iryna Mesto Svidník
13. Február 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu
ZML_358/2023
0,00 € Siváková Milena Mesto Svidník
13. Február 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu
ZML_357/2023
0,00 € Badidová Michaela Mesto Svidník
13. Február 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu
ZML_356/2023
0,00 € Babjáková Monika Mesto Svidník
13. Február 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu
ZML_355/2023
0,00 € Grundzová Emília Mesto Svidník
13. Február 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu
ZML_354/2023
0,00 € Danková Dušana Mesto Svidník
13. Február 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu
ZML_353/2023
0,00 € Hanáková Mária Mesto Svidník
13. Február 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu
ZML_352/2023
0,00 € Kimáková Danka Mesto Svidník
13. Február 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu
ZML_371/2023
0,00 € Bilá Zuzana, Ing. Mesto Svidník
13. Február 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu
ZML_372/2023
0,00 € Vasilková Viera Mesto Svidník
13. Február 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu
ZML_373/2023
0,00 € Kováčová Bohumila Mesto Svidník
13. Február 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu
ZML_374/2023
0,00 € Šamková Mária Mesto Svidník
13. Február 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu
ZML_375/2023
0,00 € Sabolová Slavka Mesto Svidník