Centrálny register zmlúv

Mesto Stropkov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci a poskytnutí si vzájomnej pomoci
336/2023/OSSV
14 500,00 € Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01, Košice Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
28. November 2023
Zmluva o spolupráci
337/2023/OSSV
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 6, 814 55, Bratislava Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
27. November 2023
Dohoda o uznaní dlhu a jeho splatení
319/2023/OFSD
307,58 € Olách Dušan, Orgovánová 773/2, 091 01 Stropkov Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
24. November 2023
Zmluva o spádovej materskej škole
302/2023/OŠK
0,00 € Obec Baňa, 091 01, Baňa 47 Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
20. November 2023
Dodatok č. 9 k poistnej zmluve – poistenie majetku mesta - číslo poistnej zmluvy 11-4-14125, Ev. č. 270/2018/OFSD
334/2023/OFSD
4 642,93 € Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 81360 Bratislava Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
20. November 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
322/2023/OFSD
101 576,00 € Košická arcidiecéza, Arcibiskupský úrad, Hlavná 28, Košice 041 83 Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
15. November 2023
Kúpna zmluva
332/2023/OŠK
1 500,00 € Jozef Križanovský, Matice slovenskej, 091 01, Stropkov Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
9. November 2023
Dodatok k poistnej zmluve – poistenie majetku mesta - číslo poistnej zmluvy 11-4-14125, Ev. č. 270/2018/OFSD
331/2023/OFSD
4 604,07 € Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 813 60, Bratislava Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
9. November 2023
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
328/2023/OFSD
707 909,00 € Súkromná základná umelecká škola Stropkov, Hlavná 1737/12, 091 01 Stropkov Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
7. November 2023
Zmluva o spolupráci
326/2023/OŠK
1 485,00 € Mgr. Miloslav Cimbala, Hlavná, 091 01 , Stropkov Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
7. November 2023
Kúpna zmluva
327/2023/OŠK
500,00 € Miroslav Majerník, Šandalská, 091 01, Stropkov Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
6. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu Mesta Stropkov
324/2023/OFSD
2 000,00 € Športový klub mladých SP, Pri Rybníku 1851/11, 091 01, Stropkov Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
3. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci a poskytnutí si vzájomnej súčinnosti
328/2023/OŠK
0,00 € Mgr. art. Jozef Chovanec, DiS. art., Stuľany 139, 086 43, Koprivnica Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
2. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorené diela a licenčnej
304/2023/OŠK
1 000,00 € Mgr. Jana Blažková, Nižná 90, 922 06, Nižná Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
31. Október 2023
Kúpna zmluva
321/2023/OŠK
600,00 € PhDr. Slavomír Čupil , Jarná 550, 093 01, Vranov nad Topľou Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
31. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
203/2023/OOSM
0,00 € VSD a.s., Mlynská 31, Košice 04291 Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
31. Október 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
202/2023/OOSM
300,00 € VSD, a. s., Mlynská 31, 042 91, Košice Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
31. Október 2023
Zmluva o dielo
317/2023 OVRZ
58 200,00 € Stavoprojekt, Jarková 31, 080 01, Prešov Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
27. Október 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BCM3-431-65 zo dňa 04.04.2022
311/2023/OCR
359 680,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Štefánikova 15, 811 05 Bratislava Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
27. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu Mesta Stropkov
320/2023/OFSD
1 500,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stropkov-Bokša, Bokšanská 2270/38A, 091 01, Stropkov Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101