Centrálny register zmlúv

Mesto Stropkov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
129/2024/OOSM
102,82 € Haluk Azizi, Liptovská Kokava 301, 032 44, Liptovská Kokava Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu Mesta Stropkov
136/2024/OFSD
4 000,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stropkov, Chotčanská 93/6, 091 01, Stropkov Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
5. Jún 2024
Dohoda o uznaní dlhu a jeho splatení
127/2024/OFSD
166,33 € Fako Eduard, Orgovánová 773/2, 091 01 Stropkov Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
30. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania formou odbornej praxe
106/2024/OOSM
0,00 € Spojená škola, organizačná zložka Obchodná akadémia, Centrálna 464, 089 01, Svidník Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
30. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania formou odbornej praxe
105/2024/OOSM
0,00 € Spojená škola, organizačná zložka Obchodná akadémia, Centrálna 464, 089 01, Svidník Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
30. Máj 2024
Kúpna zmluva
126/2024 OVRZ
1 550 273,76 € Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov, Šarišska ul., 09101, Stropkov Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
27. Máj 2024
Zmluva o dielo
67/2024 OVRZ
439 757,20 € SLUŽBA m. p., Hviezdoslavova 17/26, Stropkov 09101 Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
122/2024/OSSV
58 800,00 € Rikostav Container, s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 , Giraltovce Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
24. Máj 2024
Dodatok ku kúpnej zmluve č.122/2024/OSSV
123/2024/OSSV
0,00 € Rikostav Container, s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 , Giraltovce Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
24. Máj 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
121/2024/OŠK
0,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stropkov – sv. Cyrila a Metoda, Chotčanská 93/6, 091 01 Stropkov Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
23. Máj 2024
Dohoda o uznaní dlhu a jeho splatení
117/2024/OFSD
150,40 € Batyiová Bohuslava, Mlynská 710/25, Stropkov 09101 Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
23. Máj 2024
Dohoda o uznaní dlhu a jeho splatení
94/2024/OFSD
120,32 € Hušak Miroslav, Pod Laščíkom 1189/14, Stropkov 09101 Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
23. Máj 2024
Dohoda o skončení správy majetku mesta Stropkov
119/2024/OOSM
263 328,53 € SLUŽBA m. p., Hviezdoslavova 17/26, Stropkov 09101 Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
23. Máj 2024
Dohoda o uznaní dlhu a jeho splatení
95/2024/OFSD
208,20 € Kanalošová Iveta, Orgovánová 772/1, Stropkov 09101 Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
23. Máj 2024
Dohoda o uznaní dlhu a jeho splatení
98/2024/OFSD
215,61 € Patkaň Ján, Mlynská 710/25, Stropkov 09101 Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
23. Máj 2024
Dohoda o uznaní dlhu a jeho splatení
115/2024/OFSD
285,61 € Sivák Vojtech, Pod Laščíkom 1189/14, Stropkov 09101 Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
23. Máj 2024
Dohoda o uznaní dlhu a jeho splatení
116/2024/OFSD
150,40 € Čonka Ondrej, Orgovánová 772/1, Stropkov 09101 Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
114/2024/OSSV
5 000,00 € Nadácia PSK pre podporu rodiny, Námestie mieru 5043/2, 080 01, Prešov Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu Mesta Stropkov
120/2024/OFSD
500,00 € Klub slovenských turistov Slávia Stropkov, Hrnčiarska 1619/50, 091 01 Stropkov Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
21. Máj 2024
Dohoda o spoločnom dobrovoľnom hasičskom zbore
77/2024/OSSV
1 200,00 € Obec Chotča, Chotča 3, 090 21, Chotča Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101