Centrálny register zmlúv

Obec Sulin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Apríl 2024
Nájom Domu kultúry dňa 1.4.2024 - rodinná oslava
2/2024
50,00 € Obec Sulín Dávid Kuzmiak
22. Marec 2024
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, osobné ochranné pracovné prostriedky, odbornú prípravu a opravy hasičských vozidiel.
3240969
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Sulín
20. Marec 2024
Vykonávanie aktivačnej činnosti formou MOS pre obec "Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 2"
24/38/054/12
508,68 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Sulín
14. Marec 2024
Dodatok č. 2 - predĺženie realizácie projektu: " Rekonštrukcia zvonice v obci Sulín, časť Malý Sulín." Začiatok 01.2024, ukončenie 09.2024
309070ABP3-2
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Sulín
11. Marec 2024
Nájom hrobového miesta 54 v časti Malý Sulín na obdobie 10 rokov, dvojhrob
440
40,00 € Obec Sulín Anna Klimčáková
11. Marec 2024
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
Su-79/2024-OBU
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Sulín
27. Február 2024
Nájom hrobového miesta 160 v časti Veľký Sulín na obdobie 10 rokov, dvojhrob
132008
40,00 € Obec Sulín Milan Hanišák
26. Február 2024
Nájom hrobového miesta 29 v časti Závodie na obdobie 10 rokov
2018316
40,00 € Obec Sulín Mária Zagorová
26. Február 2024
Nájom hrobového miesta 28 v časti Závodie na obdobie 10 rokov
2018315
20,00 € Obec Sulín Mária Zagorová
26. Február 2024
Nájom hrobového miesta 9 v časti Závodie na obdobie 10 rokov
2018314
20,00 € Obec Sulín Mária Zagorová
23. Február 2024
Nájom hrobového miesta 174 v časti Veľký Sulín na obdobie 10 rokov, dvojhrob
200822
40,00 € Obec Sulín Darina Majerčáková
23. Február 2024
Nájom hrobového miesta 221 v časti Veľký Slín na obdobie 10 rokov
200821
20,00 € Obec Sulín Darina Majerčáková
22. Február 2024
Nájom hrobového miesta 113 v časti Veľký Sulín na obdobie 10 rokov
202417
20,00 € Obec Sulín Ján Zagora
22. Február 2024
Nájom hrobového miesta 25 v časti Závodie na obdobie 10 rokov, dvojhrob
2018006
40,00 € Obec Sulín Michal Matfiak
22. Február 2024
Nájom hrobového miesta 24 v časti Závodie na obdobie 10 rokov
2018005
20,00 € Obec Sulín Michal Matfiak
22. Február 2024
Nájom hrobového miesta 234 v časti Veľký Sulín na obdobie 10 rokov
201319
20,00 € Obec Sulín Milan Hanišák
21. Február 2024
Nájom hrobového miesta 26 v časti Malý Sulín na obdobie 10 rokov
202416
20,00 € Obec Sulín Ján Kuča
21. Február 2024
Nájom hrobového miesta 25 v časti Malý Sulín na obdobie 10 rokov, dvojhrob
202415
40,00 € Obec Sulín Ján Kuča
19. Február 2024
Nájom hrobového miesta 33 v časti Malý Sulín na obdobie 10 rokov
2024013
20,00 € Obec Sulín Ján Kuča
19. Február 2024
Nájom hrobového miesta 52 v časti Malý Sulín na obdobie 10 rokov, dvojhrob
202413
40,00 € Obec Sulín Ján Kuča